– Det aller viktigste for oss er sikkerheten og arbeidsmiljøet til medlemmene våre

– Industri Energi er det største eksportforbundet i LO, det største forbundet på sokkelen og i prosessindustrien, sa spesialrådgiver Snorre Erichsen Skjevrak til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget i dag, og tok opp et stadig økende press i olje- og gassindustrien.

Skjevrak deltok på en ny høring på Stortinget etter å ha vært en tur innom næringskomiteen på mandag. Hos arbeids- og sosialkomiteen sto sikkerhet og arbeidsmiljø på agendaen.

– Majoriteten av våre medlemmer jobber i en form for turnus, skift- eller nattarbeid, og mange er daglig eksponert for kjemikalier, støv, støy, gasser, vibrasjoner og andre faremomenter, sier han til komiteen.

Han forteller at de viktigste årsakene til sykefravær i Norge er muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser som angst og depresjon.

(Les hele høringsinnspillet fra Industri Energi til arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet 2023 nederst i saken)

Olje og gass under stadig økende press

Skjevrak forteller at det er et stadig økende press på fjernstyring, outsourcing, effektivisering og kostnadsreduksjoner i olje- og gassindustrien som kan gå på sikkerheten løs.

– Det er færre folk på jobb som fører til at nyansatte må stå med ansvaret tidligere enn før, sier han.

– I tillegg er det mer bruk av innleie- og midlertidige utstasjonerte utenlandske ansatte. Stadig flere arbeidsplasser flyttes fra sokkelen til operasjonssentre på land, forteller han.

Han legger til at lønns- og arbeidsvilkår, hviletidsbestemmelser, arbeidstidsbestemmelser er under press, noe som har ført til en økning i antall varsler og bekymringsmeldinger til Petroleumstilsynet de siste årene.

Skjevrak sier at det er bra at regjeringen i dette budsjettet styrker ressursene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Samtidig påpeker han at mange saker også fikses gjennom dialog mellom tillitsvalgte og bedriften.

– Derfor er det veldig bra at fagforeningsfradraget økes. Et økt fradrag viser at flere velger å organisere seg, og med mer organisasjonsgrad får vi mer ordnede forhold, og mer rettferdige konkurransevilkår for bedriftene, sier han.

Kutt i dagpengeordningen

Regjeringen har foreslått å redusere opptjeningstiden for dagpenger fra 3 til 1 år, noe de vil spare nesten 200 millioner kroner på.

LO har gått sterkt ut imot forslaget.

Skjevrak sier at dette ikke er tiden for å stramme inn på dagpengene.

– Nå er det sånn at økte kostnader og høye strømpriser gjør at bedriftene begynner å gå til permittering av ansatte. Vi er på vei inn i en urolig og usikker tid. Derfor er ikke tiden inne for dette nå, sier han.

Arbeids og sosialkomiteen på Stortinget hører på innlegg og innspill.

Her kan du lese Industri Energi sitt høringsinnspill: