Hovedoppgjøret 2022: Betydelig lønnsøkning til flyteriggansatte, dermed ingen streik

Industri Energi kom natt til onsdag til enighet med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen. – Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en solid lønnsøkning, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi og Norges Rederiforbund er etter to dager med mekling hos Riksmekleren i Oslo kommet fram til et resultat som gir flyteriggansatte og ansatte innen plattformboring en betydelig lønnsøkning.

-Vi har gjennom en svært krevende mekling lykkes med å sikre våre medlemmer på flyteriggområdet betydelig lønnsøkning, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Ansatte på den såkalte «Tariffavtale for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel», også kalt flyteriggavtalen, gis et generelt tillegg på 37.000 kroner per år, inkludert feriepenger.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et generelt lønnstillegg innenfor en ramme på 3,7 prosent, minimum kroner 37.000 per år, inkludert feriepenger.

Nattillegget økes til 97 kroner, mens helligdagstillegget økes til 2200 kroner.

Flere satser i overenskomsten økes

I forbindelse med årets oppgjør har Industri Energi også fått gjennomslag for at flere andre satser i overenskomsten, som vikariat i høyere stilling, røykdykking og rengjøring av smittelugar, økes.

Frode Alfheim leder Industri Energis forhandlinger på flyteriggavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen

Det er også enighet om at arbeidstakere som i avtaleperioden fram til 31. mai 2024 mottar oppsigelse grunnet driftsinnskrenkning skal ha utvidet fortrinnsrett til ny tilsetting.

Og det vil bli satt ned utvalg som skal vurdere lønnssystemet og lønnsgrupper, mens et annet utvalg skal se på pensjon for ansatte på plattformboring på faste installasjoner.

I tråd med våre andre offshoreoppgjør

Alfheim sier at forbundet har gjennomført et ansvarlig oppgjør i tråd med de andre offshoreoppgjørene. Han understreker også at det har vært god dialog med Safe og DSO i meklingen. -Jeg er glad for at vi er tre forbund som står sammen om resultatet, sier Alfheim.

Flyteriggavtalen gjelder for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel. 

Avtalen omfatter cirka 4300 Industri Energi-medlemmer som jobber i selskaper som Maersk Drilling, Transocean, Odfjell Drilling, Seadrill, Dolphin Drilling, Saipem, Rowan/Valaris, KCA Modu, Archer, Teekay, Noble, Sodexo, ESS, 4service Offshore med flere.

Protokoll kan leses i Riksmeklers møtebok her.

Read the article in English here.