Arendalsuka: Industrien skal fortsatt trygge vår velferd og våre arbeidsplasser

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi deltok mandag på et hovedarrangement på Arendalsuka. – Det er avgjørende at industrien vår på land og sokkel utvikles for å trygge vår velferd og våre arbeidsplasser, sa Alfheim.

Utgangspunktet for debatten var USAs «Inflation Reduction Act» (IRA) og EUs «Green deal» og hvordan Norge bør posisjonere seg i forhold til den grønne omstillingen. Med i diskusjonen var også næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV), professor Karen Helene Ulltveit-Moe ved UiO, rektor og professor Klaus Mohn ved UiS og konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Næringsminister Jan Christian Vestre påpekte at Norge skal gjennom et kolossalt skifte, men han vil ikke være med på et subsidiekappløp med USA og EU. -Det vi derimot skal ha er risikoreduserende ordninger, sier han og minner om at den mye omtalte amerikanske støtteordningen bare ville tilsvart 5 milliarder kroner i Norge, målt i forhold til antall innbyggere. -Det er mindre enn vi bevilger gjennom Enova alene, sier han.

Svein Tore Holsether sier norsk industri allerede har gjort enorme kutt i utslippene. -Det vi ber om er å kunne konkurrere på samme vilkår som konkurrentene i EU og USA. Norsk industri har kraft, kompetent arbeidskraft og kapital. Vi har dessuten noe unikt, nemlig trepartssamarbeidet. La oss utnytte disse fortrinnene og bli enda bedre, sier Yara-sjefen.

Forbundsleder Frode Alfheim understreker at Norge må overholde klimaforpliktelsene. Foto: Atle Espen Helgesen

Frode Alfheim vektlegger i debatten at den mye omtalte oljepakken gir full aktivitet i olje- og gassbransjen i mange år framover, samtidig som det er høy aktivitet i landindustrien.

-Jeg var en av de som fikk på plass aktivitetspakken, eller den såkalte oljepakken. Det var avgjørende for å beholde kompetansen og sikre arbeidsplassene i denne næringen ved inngangen av koronapandemien. Det har vært viktig for at vi i dag kan forsyne Europa med energi fra gass som tilsvarer ti ganger mer enn den samlede norske vannkraften, sier Alfheim.

-Framover må vi sørge for at den norske offshore og landindustrien fortsatt kan levere høyt etterspurte varer. Samtidig er vi nødt til å få ned klimautslippene for å overholde våre internasjonale forpliktelser, sier han.

Alfheim understreker at norske petroleums- og industriprodukter bidrar til å utvikle Europa, samtidig som det trygger vår velferd og våre arbeidsplasser. -Det må satses videre på industrien på land og sokkel. Samtidig må vi satse på en del nye næringer, som for eksempel batteri og holde oppe tempoet på havvind, samt oppgradere vannkraften, sier Frode Alfheim.

Industri Energi er hele denne uka i Arendal på det som som regnes som Norges største møteplass. Arendalsuka er en felles arena der viktige temaer som berører fellesskapet blir diskutert. Her kan du se dag for dag hva vi deltar på.

Se hele debatten her.