Her deltar Industri Energi på Arendalsuka 2023

Tusenvis av folk vil i august samles i Arendal for å ta aktiv del i debatter om industri, samfunn og politikk. Vi vil være til stede og delta på flere arrangementer. Her er oversikten.

Arendalsuka, som anses som Norges største møteplass, avholdes 14-18. august. Det er en felles arena der viktige temaer som berører fellesskapet blir diskutert.

Næringsvirksomheter, organisasjoner og politiske partier deltar aktivt, og det forventes at gatene i Arendal vil bli fylt med over 1700 arrangementer og 200 stands.

Industri Energis politikk bygger på vedtak fattet under landsmøtet, og vi inntar Arendal for å sikre våre medlemmers jobber, rettigheter og velferd for fremtiden.

Arendalsuka 2021. Foto: Egil Brandsøy.

Her er programmet:

Mandag 14. august

19.00 – 20.00
Ny grønn proteksjonisme: burde Norge gjøre som USA?
Arrangører: Arendalsuka.
Deltaker: Frode Alfheim Industri Energi, Jan Christian Vestre (AP), Kari Elisabeth Kaski (SV), Karen Helene Ulltveit-Moe UiO, Klaus Mohn UiS, Svein Tore Holsether Yara.
Les mer om arrangementet her.
Følg stream her.

Tirsdag 15. august

08.30-09.30
Kjernekraft – løsning på kraftbehov og arealkonflikt?
Arrangør: SpareBank 1.
Deltakere: Geir Seljeseth Industri Energi, Arve Ulriksen, Mo Industripark og deltager i Energikommisjonen, Jonny Hesthammer, Norsk Kjernekraft.
Les mer om arrangementet her.

09.00-10.45
Kan vi lykkes med blått hydrogen?
Arrangør: KonKraft (KonKraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO, med Fellesforbundet og Industri Energi).
Deltakere: Terje Aasland AP. Peggy Hessen Følsvik LO, Ole Erik Almlid NHO.
Les mer om arrangementet her.
Facebook-event her.

Mingling mellom arrangementene. Frode Alfheim i midten, til venstre administrerende direktør i Petoro Kristin F. Kragseth. Foto: Egil Brandsøy.

09.30-10.30
Industri skaper samfunn
Arrangør: Norsk Industri.
Deltakere: Frode Alfheim IE, Grethe Hindersland Alcoa, Knut Vareide Telemarksforsking, Helge Aasen Elkem, Per Vidar Kjølmoen Ap, Liv Monica Stubholt Ordstyrer.
Les mer om arrangementet her.

14.30-15.15
Olje, klima og omstilling. Unge fagforeningsledere om polarisering og rettferdig omstilling.
Arrangør: Fafo.
Deltakere: Mikael Schevik IE Ung, Camilla Houeland Fafo, John Magne Pedersen Tangen NTL Ung.
Les mer om arrangementet her.

16.30-17.15
Ytringsklima i klimadebatten
Arrangør: Sølvberget, UiS
Deltakere: Frode Alfheim IE, Harald Birkevold Stavanger Aftenblad, Klaus Mohn UiS, Kjersti Løken Stavrum Tinuis Stiftelsen og leder Ytringsfrihetskommisjonen.
Les mer om arrangementet her.

Frode Alfheim snakker til oppmøtte på Arendal bibliotek under Arendalsuka i 2021. Foto: Egil Brandsøy.

Onsdag 16. august

10.30 – 11.15
Er norsk ledelsesmodell for fall?
Arrangør: FLT
Deltaker: Asle Reime IE, Ulf Madsen FLT, Hannah Gitmark, Anita Khron Traaseth, Lars Chr Nilsen FLT, Frode Ersfjord ordstyrer.   
Les mer om arrangementet her.

11.00 – 12.00
Vannkraftas fremtid

Arrangør: Fornybar Norge, Eviny, Å Energi, Hafslund, Statkraft, Lyse.
Deltakere: Frode Alfheim IE + flere.
Les mer om arrangementet her.

12.30-13.30
Hvem skal eie krafta?
Arrangør: Samfunnsbedriftene Energi.
Deltakere: Frode Alfheim IE, Truls Wickholm Samfunnsbedriftene Energi, Elisabeth Sæther Olje- og energidepartmentet, Caroline Lund advokatfirmaet Lund & Co.
Les mer om arrangementet her.

Frode Alfheim og Peggy Hessem Følsvik ombord seilskipet Statsraad Lehmkuhl på Arendalsuka 2021. Foto: Egil Brandsøy.

13.20-14.00
Visjon Zero – Hvordan organisering av arbeidet bidrar til nedgang i ulykker
Arrangør: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
Deltakere: Lill-Heidi Bakkerud IE, Stein Lier-Hanssen Norsk Industri, Håkon A. Johannesen STAMI, Jan Tore Ludvigsen Equinor, Anne Myhrvold Petroleumstilsynet (PTIL), Svein Tore Bergestuen Sannum & Bergestuen AS.
Les mer om arrangementet her.

14.00-15.00
Eksport- og investeringsstøtte for design- og ferdigvareindustrien
Arrangør: Industri Energi, Norsk Industri
Deltakere: Asle Reime IE, Jan-Trygve Jensen, Jensen Beds, Astrid Simonsen Joos Glamox, Egil Sundet Norsk Industri, Sverre Myrli Ap, Alfred J- Bjørlo Venstre.
Les mer om arrangementet her.

14.00-15.00
Geopolitikk og energikrise – tåler vesten en ny vinter med energikrise?
Arrangør: Statkraft.
Deltakere: Frode Alfheim IE, Anders Herrød Eide Ambassadør til Norges faste delegasjon til EU i Brussel, Odd Magne Ruud Ambassadør til Brasil, Bård Vegar Solhjell Norad, Julie Wedege Statkraft,
Les mer om arrangementet her.

14.30-15.15
Det store helsetyveriet
Arrangør: Industri Energi, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.
Deltakere: Lill-Heidi Bakkerud IE, Brede Edvardsen Norsk Arbeidsmandsforbund, Anne Berit Aker Hansen NNN, Tuva Moflag Ap.
Les mer om arrangementet her.

15.30-16.30
Not in my ocean? Hvordan unngår vi en konfliktfylt havvind-utbygging?
Arrangør: Blåvinge, Hafslund, Ørsted, Fred. Olsen Seawind.
Deltakere: Frode Alfheim IE, Nicolai Astrup Høyre, Mani Hussaini Ap, Karoline Andaur WWF, Terje Eriksen Fiskarlaget Sør-Norge, Christine Korme fra Rederiforbundet.
Les mer om arrangementet her.

Arendalsuka. Foto: Egil Brandsøy.

Torsdag 17. august

12.00-12.45
Innenfor og utenfor – hva gjør Norge når EU overhaler klima- og energipolitikken?
Arrangører: Industri Energi
Deltakere: Frode Alfheim IE, Espen Barth Eide Klima- og miljøminister, Hilde Merete Aasheim Hydro.
Les mer om arrangementet her.

14.00-15.00
Havbruk til havs – Hva skal til for å lykkes og hva kan det gi av ringvirkninger og arbeidsplasser?
Arrangører: Biomarint forum.
Deltakere: Karianne Bråthen Ap, Jørn Eggum Fellesforbundet, Anniken Hauglie NHO, Terje Olsson LO, Kristine Hartmann SalmarAkerOcean/Sjømat Norge, Stein Lier Hansen Norsk Industri, Audun Maråk, Fiskebåt, Oddbjørn Grønvik Menon, Jørn Prangerød Biomarint forum.
Les mer om arrangementet her.

14.30-16.00
Livsviktig eksportsatsing – En lansering av partnerskap for helseteknologi og livsvitenskap
Arrangør: Legemiddelindustrien (LMI), NHO, LO, Abelia, HO21-rådet, 21 av LMIs medlemsselskaper.
Deltakere: Arild Theimann IE, Peggy Hessen Følsvik LO, Ole Erik Almlid NHO, Leif Rune Skymoen LMI, Per Morten Sandset HelseOmsorg21, Øystein Eriksen Søreide Abelia, Cathrine Thommesen GE HealthCare, Martin Fredriksen Dignio, Mari Sundli Tveit Forskningsrådet, Håkon Haugli Innovasjon Norge, Ann-Tove Kongsnes Investinor, Hanne Mette Dyrli Kristensen representant for helseklyngene (NHT, OCC, TLSC og SCC).
Les mer om arrangementet her.

15.30-16.15
Kraftkaos og kapitalkræsj i Nord-Norge?
Arrangører: Samfunnsløftet SpareBank 1 Nord-Norge, Heia Nord-Norge, Corporate Communications, Energi i Nord, Torghatten, Hurtigruten, GreenH.
Deltakere: Frode Alfheim IE + flere.
Les mer om arrangementet her.

Programmet oppdateres fortløpende.