Arendalsuka: Diskuterte om den norske modellen kan stå for fall

Industri Energi og FLT arrangerte på Arendalsuka onsdag en samtale om hvordan utenlandsk eierskap påvirker arbeidstakermedvirkning og medbestemmelse. Det ble stilt spørsmål om den norske arbeidslivsmodellen står for fall.

Bakgrunnen for arrangementet er at mange tillitsvalgte mener det er vanskelig å ha utenlandske eiere. De peker på at beslutninger flyttes ut av landet og at arbeidslivets spilleregler blir vannet ut. På arrangementet deltok nestleder i Tankesmien Agenda, Hannah Gitmark, som har skrevet om norsk ledelsesmodell og kunnskapen om den blant norske ledere.

Hun viser til at den norske modellen er basert på høy grad av likhet, konsensus og medbestemmelse. Og at vi har et lovverk og tariffavtaler som sikrer medbestemmelse.

-Undersøkelser viser at det gir økt trivsel blant de ansatte og økt produktivitet, sier Gitmark.

Mer autoritære strukturer

Hun forklarer at det er grunn til bekymring ettersom når flere bedrifter går i retning mer autoritære strukturer, påvirket av globale ledelsestrender, ny teknologi og flere unge som går rett fra studier, gjerne i utlandet, til ledelsesroller.

-Vi ser at mange unge ledere ikke kan noe om den norske arbeidslivsmodellen, og har svært begrenset kunnskap om arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. De lærer ingenting om slikt på studiene. Over tid kan vi risikere at den norske ledelseskulturen forsvinner, sier Gitmark.

Tariffavtaler på bransjenivå

Arbeidsutvalgsmedlem i Industri Energi, Asle Reime, som har bakgrunn som tillitsvalgt i det globale forpleiningskonsernet Compass Group, mener gode tariffavtaler på bransjenivå demmer opp for mange av utfordringene man ville hatt uten slike avtaler.

-Vi ser at mange utenlandske selskaper som etablerer seg i Norge må tilpasse seg den norske modellen. Det skyldes at vi har gode tariffavtaler som selskapene er nødt til å forholde seg til og dermed tilpasse seg norske forhold. Og, når utenlandske ledere blir kjent med den norske modellen og ser at fagforeningene ikke kan streike når som helst, så blir de fleste positive. Normalt krangler vi to dager i året om lønnsoppgjøret, resten av året samarbeider vi, sier Reime.

Modellen blir utfordret

Samtidig advarer Asle Reime om selskaper som prøver å lure seg unna den norske modellen.

-Vi har en pågående streik i oljeserviceselskapet SLB (tidligere Schlumberger), fordi dette selskapet bruker sitt britiske datterselskap SLB UK på en kontrakt på norsk sokkel. SLB UK nekter å inngå tariffavtale med oss. Det kan vi ikke akseptere fordi det vil undergrave den norske modellen, sier Reime.

Les mer om streiken i SLB UK her.

Se hele opptaket av sendingen her.