Advarte regjeringen mot å innføre EUs helikopterregelverk

Representanter fra forbundene i LOs helikopterutvalg hadde torsdag møte med Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet for å advare regjeringen mot å innføre EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel.

LOs helikopterutvalg kjenner til at EU-kommisjonen og europeiske luftfartsmyndigheter (EASA) nok en gang presser på for å få Norge til å innføre det felleseuropeiske offshore helikopterregelverket HOFO.

Dette er det samme regelverket som skapte stort engasjement og motstand blant offshorearbeidere fram til det ble avvist av Solberg-regjeringen i 2017.

-HOFO vil medføre at vi mister nasjonal kontroll og tilsyn med helikopteroperasjonene på sokkelen, innenfor et område som vi er verdensledende, sier leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i IE&FLT, Henrik Fjeldsbø.

Han understreker at det er nødvendig med politisk dialog, for å forklare politikerne hvorfor HOFO-regelverket ikke må innføres på norsk sokkel.

Trenger tydelig politisk dialog

Torsdag deltok fem representanter fra helikopterutvalget med forbundene IE&FLT, NHAF og Norsk Flygerforbund i et møte med statssekretærene Bent-Joacim Bentzen (Sp) og Maria Varteressian (Ap), fra henholdsvis Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet, for å diskutere HOFO-saken.

-Vi fikk bekreftet at HOFO er på agendaen i departementene og at det blir lagt press på Norge fra EU-kommisjonen. Samtidig er signalene vi fikk gode. Begge statssekretærene er klare på at regjeringen ønsker å opprettholde helikopterregelverket slik det er i dag, sier Fjeldsbø.

Forbundene IE&FLT, NHAF OG NF var torsdag i møte om HOFO med statssekretærene Bent-Joacim Bentzen (Sp) og Maria Varteressian (Ap) midten på høyre side. Foto: Atle Espen Helgesen

Også nestleder i Norsk Helikopteransattes Forbund (NHAF), Tommy Olsen, synes det var et nyttig møte. -Regjeringens representanter bekreftet vår uro. Samtidig er jeg fornøyd med at de forsikrer at den norske regjeringen fortsatt står på samme linje som før i denne saken, sier han.

Leder i Flygerforbundet, Aleksander Wasland, mener det viser at systemet fungerer slik det skal.

– Statssekretærene er tydelige på at de ikke vil røre et sikkerhetssystem som i dag fungerer. Det opplever jeg at vi fikk forsikringer om. Vi skal støtte opp om regjeringen, for å unngå presset fra EU i denne saken, sier Wasland.

EU-regelverket er mest opptatt av fri konkurranse

Forordningen om felleseuropeiske offshore helikopterregler (HOFO) inneholder en rekke detaljerte sikkerhetskrav, men vektlegger først og fremst økonomiske hensyn og fri konkurranse mellom helikopteraktørene. Det vil ikke lenger vil være mulig med særnorske sikkerhetskrav.

-Vi og norske myndigheter mener HOFO ikke er relevant, siden norsk sokkel er utenfor EØS-avtalens virkeområde. Hvis Norge likevel gir etter for presset fra EU og innfører HOFO, så mister vi blant annet kravet om norsk driftstillatelse på sokkelen. Det betyr at helikopteroperatører med driftstillatelse fra et hvilket som helst EU-land kan levere helikoptertjenester på norsk sokkel og det åpner opp for at dagens helikopteroperatører kan flagge ut, sier Henrik Fjeldsbø.

Han understreker at HOFO vil rasere det sikkerhetsarbeidet som er bygd opp på sokkelen over flere tiår.

-Offshore helikopterbransjen i Norge er bygd opp gjennom et samarbeid mellom partene i næringen over mange år. Vi kan ikke gi slipp på styringen av en så pass stor risikofaktor offshore, når det er grundig dokumentert i flere studier at vi er verdensledende på offshore helikoptersikkerhet, sier han.