150 tillitsvalgte i seks klubber i oljebransjen holdt konferanse sammen for første gang

– Hele poenget er å fylle ryggsekken til de tillitsvalgte, som skal ut og representere forbundet, jobbe for at forbundet skal bli sterkere, og bygge oss større ved å rekruttere nye medlemmer. Derfor er denne konferansen fylt med et fantastisk sammensatt program, sier arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime, som også var konferansier under konferansen.

De seks klubbene som har holdt tillitsvalgtkonferanser tidligere, men alltid separat, er: Industri Energi Oddfjell, Industri Energi Archer, IE Klubben ESS, Moduklubben i KCA, Offshoreforeningen og Oljearbeiderforeningen.

Totalt er det rundt 160 tillitsvalgte.

Her holder Are Tomasgard, fra ledelsen i LO, innlegg på dag to av konferansen. Foto: Egil Brandsøy.

Leder for Moduklubben i KCA, Kristian Enoksen, erkjenner at jo flere de er, jo sterkere er de, og jo mer øker tilgangen til læring og kompetanse.

– Derfor er det viktig at vi samler oss. Vi kunne ikke hatt et slikt arrangement hvis vi hadde vært 12 stykk, forklarer han.

Klubbleder Kristian Enoksen. Foto: Egil Brandsøy.

Han sier at størrelsen på konferansen ga dem muligheten til å invitere mange bra innledere, foredragsholdere, og ikke minst de tillitsvalgte som er med.

På dag én besøkte blant annet forbundsleder Frode Alfheim, Astrid Bergmål (statssekretær i energidepartementet), administrerende direktor i Petoro Kristin Kragseth og spesialrådgiver Snorre Erichsen Skjevrak konferansen.

– Nå kan de tillitsvalgte spre kunnskapen fra konferansen videre til medlemmene våre på riggene, understreker Enoksen.

Tillitsvalgte fra seks klubber samles. Foto: Egil Brandsøy.

Streiken i SLB UK engasjerer alle

Selv om konferansen berørte flere relevante områder, inkludert sammenslåingen mellom Industri Energi og FLT, helikoptersikkerhet til riggene, medlemsfordeler, energipolitikk og fremtidsutsiktene for oljebransjen – var det streiken i det britiske oljeserviceselskapet SLB UK, som engasjerte aller mest.

– Hvilket forbund er vi hvis vi godtar at selskaper opererer på norsk sokkel uten norsk lønn? Hvilket forbund er vi hvis vi godtar brudd på oljeserviceavtalen, spør nestleder Ommund Stokka retorisk fra scenen.

2. nestleder Ommund Stokka sier fra scenen at vi forlater ikke huset i dårligere stand enn da vi flyttet inn. Foto: Egil Brandsøy.

Stokka nevner at han blir voldsomt stolt når andre i forbundet viser solidaritet med de som er i streik ved å delta i sympatistreik, og når andre klubber gir fra sin klubbkasse for å støtte de streikende.

Kristian Enoksen bekrefter at det er en kjempeviktig sak som berører alle som deltar på konferansen.

– Jeg tenker at hvis de kan komme på norsk sokkel med utenlandsk fartøy med folk uten tariffavtale, så kan du stille spørsmål hva er det som stopper en rigg å gjøre akkurat det samme? En utenlandsk rigg uten tariffavtale, sier han.

Kai Endre Stridh, klubbleder i Akofs. Foto: Egil Brandsøy.

Asle Reime kaller det et angrep på den norske modellen.

– Dette er et angrep på den norske modellen som vi er nødt å sloss imot og vi er nødt til å vinne kampen, eller så vil dette utvikle seg, konstaterer han.

Rekruttering av nye medlemmer

Mot slutten av konferansen samlet klubblederne seg på scenen for å ta i mot spørsmål fra de tillitsvalgte. Her ble rekruttering av nye medlemmer et tema.

Klubbleder Einar Åge Vae, som leder Industri Energi Archer, presiserte til de tillitsvalgte i salen hvor viktig det er å kommunisere godt med dem som ikke er medlemmer.

Klubbleder Einar Åge Vae. Foto: Egil Brandsøy.

– Dere er i daglig dialog med den daglige medlemsmassen og de som ikke er medlemmer. Derfor er dere en viktig brikke i vervingen av nye medlemmer. En viktig beskjed til dere er at når vi får nye lærlinger, så ta godt imot dem og fortell dem hvilke muligheter de har i denne fantastiske fagforeningen. Sett dem i kontakt med oss og få dem inn, sier Vae fra scenen.

Klubbledere og nestledere til klubbene under den to dagers tillitsvaltkonferansen på Sola. Foto: Egil Brandsøy.

Kristian Enoksen er tydelig på at vi må kommunisere hva som gjør Industri Energi til det beste forbundet.

– Vi må bruke de tingene som er unike for Industri Energi. Med oljepakken, med SLB UK-saken, med helikoptersikkerheten som Henrik Fjeldsbø er kjempeframme på og karantenekompensasjon, slike fordeler som de andre ikke har eller er med på i den grad, sier Enoksen.

Arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime (t.v) og forbundssekretær Henrik Fjeldsbø (t.h). Foto: Egil Brandsøy.