Organisasjon

Vi jobber for å yte gode tjenester til våre medlemmer. Vi skal også være en pådriver for god og fornuftig industripolitikk i Norge, og i denne sammenheng søke støtte hos, og samarbeid med, andre forbund i LO.

Kontaktpersoner organisasjon