Presenterte de første skissene til forbundets nye profil

De aller første skissene til forbundets nye visuelle profil ble presentert på det første ordinære landsstyremøtet 12. juni.

Drøyt 150 tillitsvalgte var onsdag samlet i Oslo på det aller første ordinære landsstyremøtet til sammenslåtte IE&FLT. Blant en rekke orienteringssaker og vedtak ble også de første skissene til forbundets nye visuelle profil presentert.

Forbundsleder Frode Alfheim innledet med å si at det har vært en omfattende prosess for å få på plass nytt navn for det nye forbundet.

-Vi hadde først en navnekonkurranse og deretter hatt solide diskusjoner i arbeidsutvalget og forbundsstyret. Vi klarte å samle oss om en enstemmig anbefaling. Et ekstraordinært landsstyremøte vedtok 21. mai enstemmig det nye navnet Forbundet Styrke.

Neste fase er i gang

-Nå er vi i gang med den neste fasen, nemlig å få utarbeidet en ny visuell profil, ny hjemmeside og profileringsartikler, forklarte Alfheim.

150 representanter var samlet på forbundets første landsstyremøte. Foto: Atle Espen Helgesen

Han legger ikke skjul på at mange er ivrige etter å få ta i bruk både nytt navn og ny profil, men understreker at forbundet skal gjøre dette på en profesjonell og god måte.

Dato for lansering av nytt navn, ny profil og nye nettsider er satt til 19. september.

Skaper et nytt fundament

Alfheim påpeker at det sammenslåtte forbundet har gjort utrolig mye på et halvt år.

-Vi er godt i gang med å skape et fundament som det nye forbundet skal bygges videre på. Så skal vi sammen sørge for å bli enda sterkere. Det skal skje gjennom å bli flere medlemmer, sier han.

*Forbundet har vedtatt å endre navn til Forbundet Styrke, men fram til 19. september vil fortsatt IE&FLT brukes som midlertidig navn.