Frokostmøte 28.5: Hvordan ruster vi norsk industri for fremtiden? 

IE&FLT inviterer til frokostmøte 28. mai kl. 08.30. Følg møtet på skjerm, eller møt opp til frokost. Industrien er en del av løsningen for å nå klimamålene. En av de største utfordringene for industrien er nok kraft. En annen er mangel på god infrastruktur. Vi spør politikere og fagfolk om løsningene.

Norge har verdens grønneste industri og er helt i verdenstoppen når det gjelder produktivitet. Veien til lavutslippssamfunnet går gjennom industrien, men hvordan sikrer vi at kraften som produseres kommer industrien til gode? Hvordan få til god samferdsel i fremtiden? Hvordan sikrer vi forsvarsindustrien?

Program

08.30-08.35 Åpning v/ Merete Jonas, 1. nestleder IE&FLT

Temabolk 1:
08.35-08.45 Nok strøm til industrien? v/Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef i kraftsituasjon og ressurser, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
08.45-09.00 Paneldebatt om energi og utfordringer for industrien v/ Elisabeth Sæther (Ap), Frode Alfheim (forbundsleder IE&FLT) og TBA (H)

Temabolk 2:
09.00-09.10 Forsvarsindustriens rammevilkår v/Even Aas, Kongsberg Gruppen
09.10-09.25 Paneldebatt om Langtidsplanen for Forsvaret v/ Elisabeth Sæther (Ap), Frode Alfheim (forbundsleder IE&FLT) og TBA (H)

Temabolk 3:
09.25-09.35 Industriveier i fremtiden v/Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen
09.35-09.50 Paneldebatt om Nasjonal transportplan v/ Elisabeth Sæther (Ap), Frode Alfheim (forbundsleder IE&FLT) og TBA (H)

09.50-09.55 Avslutning v/Merete Jonas, 1. nestleder IE&FLT

Ordstyrer er Frode Ersfjord, IE&FLT

Følg sending fra møtet

Sending fra møtet kan du se på Facebook eller på nettsiden når møtet starter.

Praktisk informasjon

Det er gratis å delta på frokostmøtet, 28. mai kl.  08.30 – 10.00. Du kan følge møtet fra skjerm via vår Facebook-side eller nettside. Hvis du vil følge møtet digitalt, trenger du ikke å melde deg på.

Du kan også følge møtet fra LO Media Studio i Møllergata 10 i Oslo og få frokost, men da anbefaler vi at du melder deg på. Bruk QR-koden under for å melde deg på før 23. mai, eller trykk her