Yrkesdykkere får endelig det vernet som de fortjener

Dykking er risikofylt og at Industri Energi mener det trengs et særskilt kompetent tilsyn. Arkivfoto: Espen Bjørklund
Dykking er risikofylt og at Industri Energi mener det trengs et særskilt kompetent tilsyn. Arkivfoto: Espen Bjørklund

mandag 29. juni 2020

Arbeidsministeren foreslår at all innaskjærs yrkesdykking skal ha Arbeidstilsynet som tilsyn og at dykking skal være underlagt arbeidsmiljøloven. – Det er svært positivt at ministeren nå hører på yrkesdykkerne, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Ommund Stokka sier det har i lang tid hersket tvil om hvilken lov som gjelder og hvilket tilsyn dykkerne har avhengig av hvilken jobb de er på. Han viser til at dykking er spesielt risikofylt og at Industri Energi derfor mener det trengs et særskilt kompetent fagmiljø i tilsynet.

-Det har i lang tid vært tvil rundt hvilken lov som gjelder og hvilket tilsyn dykkerne har, avhengig av hvilken jobb dykkerne er på. Sammen med et samla medisinsk fagmiljø og store deler av arbeidsgiversiden, har vi hevdet at yrkesdykking ikke må deles på flere lover og tilsyn.Det er svært positivt at ministeren nå lytter til yrkesdykkerne, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Industri Energi tar tak for å bedre sikkerheten for innaskjærsdykking

Kritisk til å overføre tilsynsansvaret

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører i dag tilsyn med yrkesdykkerne, henholdsvis innaskjærs og offshore. Men myndighetene foreslo nye regler som innebar at Sjøfartsdirektoratet skulle få en tilsynsrolle for innaskjærsdykkerne.

Industri Energi har gått sterktimot forslaget og sendte i fjor sommer inn et høringssvar der forbundet slo fast at vi var sterkt kritisk til å overføre tilsynsansvaret for dykkerne til Sjøfartsdirektoratet.

Forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli og spesialrådgiver Leif Morten Rasch i Industri Energi var senest i forrige uke i møte med Arbeids- og sosialdepartementet rundt vår bekymring om å overføre tilsynsmyndigheten til Sjøfartsdirektoratet (Sdir).

Lyttet til våre argumenter

Ommund Stokka i Industri Energi slår fast at forbundet vil følge forslaget fram til vedtak nøye. Foto: Atle Espen Helgesen
Ommund Stokka i Industri Energi slår fast at forbundet vil følge forslaget fram til vedtak nøye. Foto: Atle Espen Helgesen

Nå hører regjeringen på protestene, ifølge en melding fra NTB.

– Dykking er et yrke med stor risiko for ulykker. Regjeringa er opptatt av at dykkerne skal være verna av et godt tryggingsregelverk, og at det blir ført effektivt tilsyn med at reglene blir fulgt, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Arbeids- og sosialministeren vil ifølge nyhetsbyrået til høsten legge fram et forslag som legger yrkesdykkere innaskjærs inn under arbeidsmiljølova og Arbeidstilsynet. Industri Energi får dette bekreftet fra flere hold.

Ommund Stokka sier Industri Energi kommer til å følge forslaget fram mot vedtak nøye.

-Vi planlegger en samling til høsten for verneombud og tillitsvalgte. Denne samlingen skal diskutere verneombudsrollen og dykkeregelverk. Vi kommer også til å invitere Arbeidstilsynet til denne samlingen. Vi kjenner regelverket godt, og jobber nå sammen med bransjens verneombud for å sikre at regelverket følges. Vi skal konkurrere på effektivitet og gode løsninger, men aldri på sikkerhet. Det krever at hele bransjen følger de samme spillereglene, sier Stokka.

Det finnes per i dag ikke et offisielt register over yrkesdykkere med godkjent sertifikat, men Arbeidstilsynet har anslått at det minst dreier seg om rundt 1.250 dykkere.