Vil ta opp behovet for ny flyplass i Hammerfest med Solvik-Olsen

torsdag 21. juni 2018

Med utbygging av oljefeltet Johan Castberg og mer aktivitet i Barentshavet vil flytrafikken til Hammerfest øke betraktelig. Hammerfest trenger ny flyplass, og vi har nå sendt brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å få et møte om dette behovet.

Med utbygging av oljefeltet Johan Castberg og mer aktivitet i Barentshavet vil flytrafikken til Hammerfest øke betraktelig. Hammerfest trenger ny flyplass, og vi har nå sendt brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å få til et møte om dette behovet.

Industri Energi organiserer flertallet av de ansatte innen petroleumsnæringen, mange av våre medlemmer vil reise til og fra Hammerfest og mange lokalt ansatte. Derfor er dette en sak viktig sak for Industri Energi sine medlemmer, noe vi også ga uttrykk for under høringen i Stortinget knyttet til Johan Castberg-utbyggingen.

Derfor har vi bedt ministeren om et møte.

Det har i flere år vært jobbet med planer for ny flyplass og ny lokasjon ligger klar. Den eksisterende flyplassen er også svært værutsatt. En ny flyplass er mindre værutsatt og vil gi mer stabile og forutsigbare flyforhold. Det er viktig at disse planene nå gjennomføres slik at det blir tilfredsstillende kapasitet på flytrafikken til og fra Hammerfest.

Her kan du laste ned brevet vi har sendt til Solvik-Olsen (Pdf).