Viktig påminnelse til klubber og avdelinger: Husk å registrere nye tillitsvalgte i Klubbkontoret

fredag 26. april 2019

I forbindelse med årsmøter og valg av nye tillitsvalgte må nye tillitsvalgte registreres i Klubbkontoret. Dette må gjøres innen 30. mai, ellers mister man tilgangen.