Viktig med en forvaltning av sokkelen som ivaretar verdiskapning

Spesialrådgiver Arild Theimann i samfunnspolitisk avdeling
Spesialrådgiver Arild Theimann i samfunnspolitisk avdeling

onsdag 24. januar 2018

Industri Energi har deltatt på et innspillsmøte i forbindelse med endringer av forvaltningsplanene for havområdene. Spesialrådgiver Arild Theimann i Industri Energi mener at det er viktig at en optimal ressursutnyttelse av sokkelen legges til grunn.

Industri Energi og LO representerte arbeidstakersidens interesser på møtet i regi av Miljødirektoratet tirsdag 23. januar.

–Det må føres en forvaltningspolitikk som har optimal ressursutnyttelse av sokkelen i fokus. Samtidig må den gode tradisjonen for sameksistens mellom petroleumsvirksomheten, fiskerinæringa og andre videreføres på sokkelen, påpeker Theimann.

Faglig forum for helhetlig og økosystem-basert forvaltning av norske havområder gir råd til Styringsgruppa for helhetlig forvaltning av norske havområder, som ledes av Klima- og miljødepartementet.

Faglig forum skal våren 2019 levere faglig grunnlag for revisjon av forvaltningsplanene for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, samt grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanene for Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak.

–Det er viktig at det gistilgang på nye områder for petroleumsvirksomhet, og det må selvsagt letes mer. Vi mener at det ved å legge til grunnhensyn til klima,miljø,velferd og arbeidsplasser, skal være stor aktivitet på norsk sokkel i mange tiår enda, sier Theimann.

Han understreker at det var viktig for Industri Energi å delta på innspillsmøtet for å få formidlet forbundets synspunkt og vurderinger.