-Vi vil og kan være med å løse klimautfordringene

Tillitsvalgt Herdis Rosland Eide ber om forutsigbarhet, trygghet og langsiktighet i klimapolitikken.
Tillitsvalgt Herdis Rosland Eide ber om forutsigbarhet, trygghet og langsiktighet i klimapolitikken.

fredag 10. januar 2020

-Vi vil og kan være med å løse klimautfordringene. Til det trenger vi forutsigbarhet, trygghet og langsiktighet for arbeidsplassene, sa Industri Energi-tillitsvalgt Herdis Rosland Eide i et innlegg på Arbeiderpartiets Bratteli-seminar, om rettferdig klimapolitikk.

Herdis Rosland Eide jobber i forpleiningsbransjen offshore og understrekte på AP-seminaret i Oslo fredag at de som jobber i oljeindustrien trenger å bli hørt og forstått. – Og vi trenger å høre og forstå. Dette betyr at vi må snakke sammen, sa hun til forsamlingen.

Rosland Eide viste til at den siste uken har gitt noen positive nyheter. Den ene kom på mandag om at oljebransjen har gått sammen om ambisiøse klimamål som skal «være med på å sikre klima og verdiskaping, samt gi trygge arbeidsplasser og legge til rette for mer industriutvikling i Norge». Den andre nyheten kom torsdag om at Equinor har besluttet å forlenge levetiden til Statfjord-feltet.

-Man skal altså forlenge levetiden til et oljefelt samtidig som man skal kutte utslipp. Det vil si at forlengelse av levetiden til et oljefelt går hånd i hånd med bransjen sine klimamål, sa Rosland Eide.

Samtidig understreker hun at klimaspørsmålet må tas på alvor. – Det må gjøres noe nå. Og det må være mindre prat og mer handling. Bekymringene AP må svare på er hvordan dere kan sikre at vi og barna våre har en fast jobb å gå til, i tillegg til bekymringen vår for klimaet.

Hun ber politikerne være tydelige og konkrete med hvordan vi kan nå målene.

-Det finnes mange mulige tiltak og løsninger. Elektrifisering, karbonfangst og lagring er eksempler på løsninger som våre medlemmer jobber med hver eneste dag. Vi unngår ofte å snakke om olje «fordi den er skitten». Men produksjonen blir renere og renere på grunn av innovasjon, politiske grep og partssamarbeid.

Herdis understreker at fagbevegelsen ønsker lønnsomme klimaløsninger, fordi lønnsomhet sikrer arbeidsplasser gjennom investeringer og tro på bransjen.

-Vi vil og kan være med å løse klimautfordringene. Til det trenger vi forutsigbarhet, trygghet og langsiktighet, sier Rosland Eide.

Etter innlegget sier AP-leder Jonas Gahr Støre at han er sikker på at politikerne kan forene de to hensynene. – Vi kan utvikle industri, teknologi og skape nye jobber. Og vi kan kutte utslipp. Eller enda klarere; industri sitter på nøkkelen til å lykkes, sier AP-lederen.

-Men det forutsetter at politikken følger opp, kraftfullt. Vi skal utvikle, ikke avvikle. Vi skal klare dette i samarbeid, ikke gjennom polarisering. Omstillingen må være rettferdig. Næringspolitikken og klimapolitikken skal forsterke hverandre, ikke virke mot hverandre. Herdis budskap på Bratteli-seminaret styrket det budskapet, sier Jonas Gahr Støre.