Vi trenger norsk olje- og gassbransje

torsdag 8. mars 2018

Når vi ser på historien til norsk petroleumsvirksomhet så har vi all grunn til å være stolte. Det denne virksomheten har utviklet over tid har en stor del av æren for den velstand vi har i Norge i dag, skriver Industri Energi Statoil Sokkel i en uttalelse fra sitt årsmøte 7. mars.

Enorme ringvirkninger

Petroleumsnæringen sysselsetter alene direkte eller indirekte mer enn 150000 personer. I 2016 kjøpte Statoil alene varer og tjenester for 156 milliarder kroner fra nærmere 10000 leverandører. 96 milliarder gikk til leverandører med norsk fakturaadresse. Man regner med at Johan Sverdrup alene vil kunne gi felleskapet rundt 600 milliarder i direkte skatteinntekter i feltets levetid.

Av store utbygginger er det Johan Sverdrup og Johan Castberg som er under utbygging. Når dette er satt i drift er det ikke flere store utbygginger under planlegging i Statoil. Uten nye feltutbygginger kan dette få store konsekvenser for hele næringen i løpet av de neste 4-5 årene. Leverandørindustrien er avhengig av forutsigbarhet for å sikre arbeidskraft og kompetanse. Det vil være stor fare for økt arbeidsledighet i hele bransjen og staten vil få lavere inntekter som vil gå utover fellesskapet.

Miljø

Industri Energi Statoil Sokkel er selvsagt opptatt av miljø og klima. Vi mener det er god miljøpolitikk å drive aktiv olje og gass utvikling på norsk sokkel. Vi vet at det vil være økt etterspørsel etter olje og gass i lang tid.

I snitt er utslippene fra et produsert fat olje på norsk sokkel 9 kg CO2, mens det internasjonale snittet er på 17 kg CO2 pr produsert fat olje.

Når vi da vet at norsk sokkel kun står for 2%, av verdens oljeproduksjon er det vanskelig å se logikken, i at vi skal bygge ned den mest miljøvennlige produksjonen, for så å øke den minst miljøvennlige produksjonen i andre land.

Selv om norsk sokkel er en moden provins har vi i Statoil stor tro på at det finnes betydelige felt igjen å finne. Eksperter sier det er størst sjanse for at disse ligger i Norske- eller Barentshavet.

Industri Energi Statoil Sokkel krever at regjering og Storting tar nødvendig grep slik at vi kan fortsette vår ansvarlige oljeproduksjon. Vi krever derfor konsekvensutredning av Nordland 6, Nordland 7 og Senja. Skal vi opprettholde vår velstand til fremtidige generasjoner, har vi ingen tid å miste. Vi vet at det tar mange år fra man finner et felt til det blir satt i drift.

 

På vegne av årsmøtet i Industri Energi Statoil Sokkel,

Per Steinar Stamnes Leder Industri Energi Statoil Sokkel

Industri Energi Statoil Sokkel er en fagforening med cirka 2000 aktive medlemmer, og er en del av Industri Energi Statoil med 4600 aktive medlemmer.