Hovedoppgjøret 2020: – Vi støtter opp om frontfagsmodellen

Asle Reime, områdeleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen
Asle Reime, områdeleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

torsdag 20. august 2020

Fellesforbundet sitter torsdag ettermiddag i mekling med Norsk Industri om frontfaget. Blir det ikke enighet kan det bli storstreik fra fredag morgen. – Uansett utfall støtter vi opp om frontfagsmodellen, sier Asle Reime som har det politiske ansvaret for årets hovedoppgjør i Industri Energi.

Reime understreker at den norske frontfagsmodellen er svært viktig for lønnsdannelsen i hele det norske samfunnet. – Det er en styrke for lønnsutviklingen i dette landet at konkurranseutsatt sektor forhandler først og danner rammen for resten av oppgjørene, slik det har vært i flere tiår, sier Reime

-Det sikrer en jevn lønnsutvikling blant arbeidstakerne i alle sektorer og bidrar å opprettholde konkurransekraften i eksportindustrien vår, sier han.

Om meklingen i årets frontfagsoppgjør sier Reime at han håper på en løsning, men slår fast at vi støtter opp om modellen uansett utfall. Han minner også om at vi har medlemmer i flere bedrifter som kan bli tatt ut i streik.