-Vi ser karantener i alle varianter, det er uholdbart og lite respektfullt!

Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi, har liten forståelse for hvor ulikt selskapene håndterer karantenebestemmelser. Foto: Atle Espen Helgesen
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi, har liten forståelse for hvor ulikt selskapene håndterer karantenebestemmelser. Foto: Atle Espen Helgesen

fredag 17. april 2020

For å hindre smitte av koronavirus er det besluttet karantenekrav for folk som skal inn i Norge. I tillegg innførte flere selskap egne karantenetiltak for ansatte generelt og noen spesielt, alt for å hindre smittespredning og i beste mening.

-Vi har gjentatte ganger oppfordret arbeidsgiverorganisasjonene til å samordne tiltakene i medlemsbedriftene sine å ha likebehandling for bransjen uavhengig av hvilke selskap den enkelte er ansatt i. Det har så langt dessverre vist seg svært vanskelig, sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.

Hun viser til at det praktiseres ulike krav til reiser til/fra jobb, ulike krav til opplegg for karantene og ulike varianter av betaling, med beskjed om at dersom du ikke møter tas du av lønn, til ordninger der det er tatt hensyn til belastningen for de ansatte på en bedre måte.

Oppleves urettferdig

-Vi har blant annet sett at ansatte bosatt i utlandet i noen tilfeller sendes rett på arbeid, mens de i andre virksomheter pålegges alt fra 7 til 14 dagers karantene for å få lov til å reise offshore. For underleverandørene oppleves det særlig vanskelig når ansatte blir utsatt for ulikt karanteneregime, avhengig av hvilket operatørselskap man er i arbeid for, sier hun.

Forbundet har også sett at det i noen grad er innført begrensninger knyttet til bruk av offentlig transport, hjemmekarantene og liknende for å slippe karantene i Norge.

-Smittevern er det ingen som har noe imot, men vi har liten forståelse for at selskapene ikke ser hvordan ulik behandling legger ekstra belastning på folk som skal gjøre en helt nødvendig jobb, for en bransje som er definert som spesielt viktig for samfunnet, påpeker Bakkerud.

Vi jobber for å sikre best mulig løsning

Industri Energi jobber både mot myndighetene og arbeidsgiverorganisasjonene for å sikre best mulig løsning for dem det gjelder, samtidig som smittevernhensynet ivaretas. Vi er kjent med at det også jobbes iherdig for å få på plass prøvetakingsutstyr og vi håper at dette snart blir tilgjengelig.

I tillegg har LO bedt justisministeren om å avklare hva som er årsaken til ulik politikk ved ankomst fra ulike land – og hvis det ikke kan forklares, så må det endres.

-Vi krever at virksomhetsledelsen av respekt for hvordan denne situasjonen påvirker/oppleves av folk samordner seg og likebehandler både på metoder og kompensasjoner for egne ansatte og underleverandører, sier Lill-Heidi Bakkerud.