Vi må ha en kunnskapsbasert tilnærming til plastforsøpling

Barbro Auestad med innspill om plast-håndtering til statsråd Olav Elevestuen.
Barbro Auestad med innspill om plast-håndtering til statsråd Olav Elevestuen.

mandag 23. april 2018

– Plast i naturen er en ressurs på avveie. Gjenbruk og resirkulering er to viktige knagger i arbeidet fremover, sa Barbro Auestad i Industri Energi til klima- og miljøminister Ola Elvestuen i et plast-møte sist fredag.

Ifølge Klima- og miljødepartementet er marin forsøpling og spredning av mikroplast er et av de raskest voksende miljøproblemene i verden. Engangsartikler av plast er del av dette problemet.

Derfor inviterte Klima- og miljøministeren produsenter og importører, bransjeorganisasjoner og miljøorganisasjoner, utsalgssteder, kommuner og andre involverte til å komme med innspill i et møte fredag 20. april. Over 70 personer deltok på møtet hos departementet i Oslo.

Fra Industri Energi stilte Barbro Auestad, leder av samfunnspolitisk avdeling, og spesialrådgiver Arild Theimann.

Industri Energi organiserer medlemmer i rundt 90 bedrifter som produserer plastprodukter. Fra små produkter som ørepropper, fiskekasser, farmasøytiske produkter, produkter til matemballasje, og til båter med plastskrog og verdens største plastrør.

– Vi anerkjenner problematikken med plast i natur, og ikke minst påvirkning på dyreliv. Dette er forurensning, plast bruker lang tid på å brytes ned i naturen. At plast er et stabilt materiale er derimot en fordel når den gjenvinnes, det krever lite energi for å forme til nye produkter. Mange av arbeidsplassene til våre medlemmer har en gjenvinningsgrad på produktene sine på 95 prosent, sa Auestad i sitt innlegg til statsråden.

Videre sa hun at ingen ønsker plast i naturen, og at vi må sette inn tiltak som kan utgjøre en forskjell. Det er viktig at vi har roa nok til å ta veloverveide beslutninger. Tiltak må konsekvensutredes – og både direkte og indirekte miljø- og klimaeffekter må tas med i regnestykket.

– Det var nærmest unison enighet om å tilnærme seg dette problemet på en kunnskapsbasert, men selvsagt en rask måte, sier Arild Theimann, og legger til:

– Før vi kutter ut et plastprodukt må vi vite at det finnes et godt alternativ og at klima og miljøfotavtrykket ikke blir større, sier han.

I følge Fremtiden i våre hender slippes det ut over dobbelt så mye CO2 ved produksjon av en papirpose enn om posen er av plast, samt at co2 utslippene ved transport av papirposer ar langt høyere enn plast grunnet volum og vekt.

– Vi skal være med på å finne de gode løsningene, derfor har vi nå invitert NHO, Norsk Industri, LO og andre berørte forbund til en dialog om felles utspill og strategi, avslutter Theimann.