Vi krever at oljeterminalen på Veidnes blir bygget

Oljeterminalen på Veidnes slik Equinor tidligere så for seg at den kunne bli. Illustrasjon Equinor
Oljeterminalen på Veidnes slik Equinor tidligere så for seg at den kunne bli. Illustrasjon Equinor

onsdag 8. juli 2020

Industri Energi har fått advokatfirmaet Selmer til å vurdere hvorvidt stortingsvedtaket om ilandføring på Veidnes i Finnmark vil være i strid med EØS-avtalen. Det er det ikke.

Olje- og energiminister Tina Bru skriver (15.06.20) om ilandføring på Veidnes, at det; …. er sannsynligvis i strid med EØS-avtalen. Det må notifiseres til, og evt. godkjennes av ESA, før det kan iverksettes, sa statsråden i sitt svar til Stortinget etter at over 9 av 10 stortingsrepresentanter hadde stemt for byggingen av ny terminal på Veidnes i Finnmark.

Advokatfirmaet Selmer ved sine mest skarpskodde jurister er sterkt i tvil om ilandføringsanlegget i det hele tatt havner inn under EØS-avtalen.

– Det kan stilles spørsmål ved om støttetiltaket faller innenfor EØS-avtalens anvendelsesområde, siden støtten er knyttet til utvinning av naturressurser på norsk kontinentalsokkel, heter det i notatet fra Selmer.

Hvis det likevel skulle være slik at det havner innenfor EØS-avtalens virkeområde, så er det langt fra sikkert at bestemmelsene i avtalen gjør at det stopper mulighetene for å bygge terminalen med statlig finansiering.

– Dersom støtten faller inn under EØS- avtalens anvendelsesområde anser vi at vilkårene for offentlig støtte mest sannsynlig vil være oppfylt. Vi mener det likevel kan stilles spørsmål ved hvorvidt vilkårene om at støtten må «vri eller true med å vri konkurransen» og «påvirke samhandelen i EØS- området» er oppfylt.

Kan ikke bare skylde på EØS-regler

Og skulle det i så tilfelle være behov for det så kan også ESA godkjenne støtten hvis regjeringen er villig til å respektere hva et overveldende flertall i Stortinget har sagt i sitt vedtak.

«Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes som er knyttet til de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven eller andre tilsvarende virkemidler.»

Komiteens flertall ønsker at regjeringen i lys av de midlertidige skatteendringene i petroleumsskatteloven, kommer tilbake til Stortinget med et forslag om hvordan Veidnes i denne sammenhengen kan bli realisert. Dette flertallet understreker at alle sider av et slikt lovforslag må belyses herunder bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske vurderinger, og at dette flertallet vil ta stilling til forslaget på grunnlag av dette.

For her er Selmer tydelig i at det mulig å innhente godkjenning og ikke bare avskrive anlegget med EØS-reglene som unnskyldning.

– Støttevilkårene er mest sannsynlig oppfylt. Støtten kan likevel bli lovlig ved at støtten notifiseres (meldes) til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og ESA godkjenner støtten før støttetiltaket iverksettes. I den forbindelse mener vi at det kan argumenteres for at ESA bør godkjenne støtten i medhold av EØS- avtalen art. 61 (3) og ESAs egne retningslinjer for miljøbeskyttelse og energi, blant annet på grunn av at støtten fører til forsyningssikkerhet, mer miljøvennlige løsninger og styrker næringsutvikling på Veidnes i Finnmark, heter det i notatet fra Selmer.

Nordkapp må få terminalen de har blitt lovet

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi

– Vi håper departementet og næringen lytter til dette og at vi kan gå videre med prosjektet, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri til E24 om notatet.

Både han og Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss mener man også må se bredere på prosjektet enn arbeidsplassene som vil skapes på anlegget, blant annet fordi det kan utløse mer leting og utbygging utover Johan Castberg-feltet.

De mener også det er viktig å fortsette å bygge lag på lag for å utvikle et bærekraftig industrimiljø i Finnmark, både for oljen i dag og andre næringer fremover.

– Bare se hva man fikk til på Snøhvit og Melkøya. Da bygget man et lag som fikk realisert prosjektet. Det har vært en helt fantastisk historie, sier Sivertsen Næss om hjembyen sin.

Nå mener Marianne Sivertsen Næss og Frode Alfheim at Nordkapp kommune må få terminalen de har blitt lovet.

Les notatet fra Selmer som er vedlagt i bunn av artikkelen.

Notat fra Selmer om Veidnes