– Vi har stort behov for flere kvalifiserte lærlinger i riggnæringen

onsdag 5. juni 2019

-Vi har behov for 160 lærlinger innen riggnæringen, men har bare 120 kvalifiserte kandidater å ta inn i år, sier klubbleder Harald Hereid i Odfjell Drilling. På industrikonferansen i Bergen som LO og Arbeiderpartiet arrangerte 5. juni, var innleie, lærlingsituasjonen, sosial dumping og EØS blant de viktigste temaene.

Aktive debattanter på industrikonferansen i Bergen. Fra venstre: Ørjan Normann, tillitsvalgtleder Industri Energi Hydro Husnes og klubbleder Harald Hereid i Odfjell Drilling.
Aktive debattanter på industrikonferansen i Bergen. Fra venstre: Ørjan Normann, tillitsvalgtleder Industri Energi Hydro Husnes og klubbleder Harald Hereid i Odfjell Drilling.

Hereid er tillitsvalgt for 900 ansatte, og var i debatt med LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Arve Helle (Ap), 2. kandidat til fylkestinget i Vestland.

– Jeg er ikke så bekymret for innleie på sokkelen for Odfjell Drilling sin del, men mer for situasjonen på land. På riggene er det et robust regelverk som i stor grad holder useriøse aktører ute. Odfjell har stort sett fast ansatte, sier han.

Han beskrev en frustrasjon i bransjen over at Ap la vekk kompromisset angående konsekvensutredning av Lofoten-Vesterålen-Senja (LoVeSe) på sitt landsmøte.

– I tillegg går ungdomspartiet AUF inn for å avvikle oljeindustrien innen 2035. Det forteller meg at det skapes en utopi om at det bare er å skape en ny industri for å ta over den enormt viktige oljeindustrien for velferdssamfunnet. Jeg savner en tydelige arbeiderpartipolitikk på hva de vil med fremtidens oljeindustri. Derfor meldte jeg meg ut av Arbeiderpartiet. Vi er også bekymret for refusjonsordningen for letevirksomheten, selv om Arbeiderpartiet sier de vil fortsette med denne ordningen, sier han.

Jonas Gahr Støre sa han forsto bekymringen, men sier at Arbeiderpartiet er klokkeklar på at denne industrien vil være særdeles viktig i mange tiår fremover.

Særdeles viktig oljeindustri

LO-leder Hans Christian Gabrielsen sier at det er utrolig viktig med en langsiktig industripolitikk.

– Fellesforbundet og Industri Energi var skuffet over Aps landsmøte. Jeg minner om at offentlig sektor og Mette Nord i Fagforbundet var tydelig på at kompromisset skulle gjelde ut perioden. Mette er opptatt av en sterk velferdsstat, og forstår godt at pengene må komme fra eksportindustrien, hvor oljeindustrien er særdeles viktig. Vi må være stødig både i industripolitikken og velferdspolitikken. Bidra til forståelse og engasjement også i offentlig sektor om industriens betydning. Det kom klart og tydelig frem på Arbeiderpartiets landsmøte. Leterefusjonsordningen står fjellstøtt etter Aps landsmøte, sier han.

Han kritiserte Regjeringen for situasjonen som har oppstått.

– Det første som havner i skuffen, er Senja, Vesterålen og Lofoten. Frp og Høyre kunne ha fremmet forslag i 2017 om konsekvensutredning og fått med AP, men det var viktigere å gå i regjering med Venstre og KrF, sier han.

Gabrielsen gikk også i strupen for total mangel på aktiv industripolitikk.

– Kutt i formueskatten hjelper ikke på investeringer. Det viser all erfaring fra utlandet. Hvis det er mangel på risikokapital, så skyldes det ikke formuesskatten. Tvert i mot burde den samlede skatteletten i Norge ført til større risikokapital for næringslivet, men det går bare ut over velferden. Norge kommer veldig godt ut av det samlede skatte-og avgiftstrykket når vi konkurrere på dette internasjonalt, sier han.

Når det gjelder kampen mot sosial dumping og innleie fremhever han Oslo-modellen til Ap-byrådet.

– De stiller krav om fast ansatte, lærlinger, og minimalt med utleie på anbud for å motvirke sosial dumping.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen
LO-leder Hans Christian Gabrielsen

Lokale valg viktig for industripolitikk

Byrådsleder Roger Valhammer i Bergen, Petter Sortland, ordfører i Høyanger, og Ørjan Normann, leder Hydro Husnes Industri Energi, diskuterte hvorfor lokale valg er viktig for industripolitikk.

– Det spiller en veldig stor rolle. Lokalpolitikere har enorm påvirkning hvis vi bruker dem aktivt. De spiller inn saker de går med til stortingspolitikere fra alle partier. Selv om vi er partipolitisk nøytrale i Industri Energi, er det ikke tvil om at Arbeiderpartiet har hjulpet oss mest. Det gjelder for eksempel i kraftpolitikken med CO2-kompensasjonsordningen, sier han.

– Høyanger hadde 100 årsjubileum i 2015, hvor det har vært Ap-ordførere siden 1920. Vi har 30 ringevikarer. Dette skal drastisk ned for å gi faste stillinger. Høyanger er liten kommune, internasjonalt rettet med metall, havbruk, og mekanisk virksomhet. Da kan vi ikke fortsette å slite med bredbåndstilknytning, sier Sortland.

Hydro Husnes hadde blitt nedlagt hvis det ikke hadde vært for CO2-kompensasjon. Hadde det ikke vært for tillitsmannsapparatet som reiste seg da de blå-blå ville fjerne dette etter bare noen uker i regjering, sier Ørjan Normann.

Samarbeide mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner er essensielt.

– Vi er nødt til å skaffe lærlingeplass til yrkesfagelever skal vi lykkes. Utplassering bør skje allerede fra grunnskolen, sier Petter Sortland.

Jonas Gahr Støre og Roar Abrahamsen, den profilerte leder av Fellesforbundet avdeling 5 i diskuterte EØS-avtalen på sivilisert vis.

– Under forutsetning av at det for fremtiden sikres fri markedsadgang og at Norge kan ha de et anstendig arbeidsliv, sier han.

Jonas Gahr Støre lovte at dette var fullt mulig innenfor EØS-avtalen.

– Her har både partiet og fagbevegelsen sammenfallende interesser, sier Gahr Støre.

Abrahamsen, som meldte seg ut av Arbeiderpartiet i protest etter vedtaket om ikke å konsekvensutrede LoVeSe, sa at han var villig til å melde seg inn igjen.

– Da må Fellesforbundet og Arbeiderpartiet inngå et formelt samarbeid for å unngå en ny LoVeSe-sak, sier han.

– Jeg skal med glede underskrive på Roars innmelding igjen. Da vil han få delta og påvirke utviklingen i partiet, sier Jonas Gahr Støre.

 

Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet.
Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet.