Boikott-seier på Herøya mot sosial dumping

Geir Sundbø i Yara-klubben, som iverksatte boikott for å stanse sosial dumping på skipet Elina B.
Geir Sundbø i Yara-klubben, som iverksatte boikott for å stanse sosial dumping på skipet Elina B.

onsdag 30. mai 2018

Det internasjonale transportarbeiderforbundet ITF og Industri Energi-tillitsvalgte i Yara og Herøya Arbeideforening har vunnet viktig seier i kampen mot sosial dumping.

– Ved inspeksjon av det greskeide lasteskipet «Elina B» med Malta-flagg som lå til kai på Yara på Herøya 16. mai, viste det seg at skipets eier ikke hadde tariffavtale for å sikre sjøfolkene om bord ordnede lønns-og arbeidsforhold, sier inspektør Truls M. Vik Steder i (ITF).

Boikott ble iverksatt, og retten har nå slått fast at boikotten er fullt lovlig. Saken ble behandlet av nedre Telemark tingrett, og kjennelsen kom 29. mai.

Underveis var det tett kontakt med Industri Energis lokale fagforening, Yara-klubben i Herøya Arbeiderforening, som iverksatte boikott av skipet 18.mai. Skipet laster gjødsel som skal til Kina.

Leder Geir O. Sundbø i Yara-klubben, sier man har hatt et tett samarbeid med ITF gjennom flere tiår, og mange skip har måtte gjøre vendereis på grunn av manglende tariffavtaler. Yara som selskap har et klart standpunkt mot sosial dumping, og det gjelder også til sjøs.

– Her er det ikke bare snakk om tariffavtale eller ikke. Min erfaring gjennom flere tiår som ITFs kontaktperson er at mange sjøfolk ikke har fått lønn på mange måneder, og noen av dem kanskje så mye som over ett år. Vi snakker også om arbeidsforhold som i mange tilfeller er så dårlige at nordmenn flest ville ha sett på det nærmest som slavearbeid, sier Sundbø.

ITF roser samarbeidet med Yara-klubben og Herøya Arbeiderforening

Til tross for gjentatte henvendelser fra Vik Steder og De Norske Maritime Forbund (NMU) til det greske rederiet Megisti Shipping Ltd c/o AB Maritime, Athens, Greece, fikk man ingen respons på at de ville inngå tariffavtale. I stedet satte rederiet advokater på saken fordi de mente boikotten var ulovlig.

Vik Steder sier han er svært tilfreds med assistansen ITF har fått fra medlemmer og tillitsvalgte i Yara-klubben i Herøya Arbeiderforening.

– Samarbeidet har vært utmerket, og dette er en stor seier for norsk fagbevegelse og ITF, sier han.

Boikotten stanser ikke før tariffavtale er signert

Skipet ligger fortsatt til anker utenfor kaia til Yara i Porsgrunn, og boikotten fortsetter helt til det blir tegnet tariffavtale.

– Skipet er lastet med halvparten av produktene som er på vet til Kina. En skulle tro at det var i rederiets interesse å gå med på tariffavtale så fort som mulig. For de ansatte på skipet vil det også innebære ordnede arbeidsforhold, og tilnærmet dobling av lønn, sier Truls M. Vik Steder.