Forhandlinger 2018: Våre medlemmer på flyteriggområdet skal ha økt kjøpekraft i år

Drøyt 40 tillitsvalgte var samlet i Stavanger til tariffkonferanse på flyteriggområdet. Foto: Atle Espen Helgesen
Drøyt 40 tillitsvalgte var samlet i Stavanger til tariffkonferanse på flyteriggområdet. Foto: Atle Espen Helgesen

onsdag 18. april 2018

Industri Energi arrangerte onsdag 18. april tariffkonferanse i forbindelse med kommende forhandlinger på overenskomsten for flyttbare innretninger og plattformboring. – Vi forventer at våre medlemmer på denne overenskomsten får økt kjøpekraft i år, sier Asle Reime som leder forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

Drøyt 40 tillitsvalgte fra flyttbare innretninger og innenfor plattformboring møttes onsdag i Stavanger for å diskutere hvilke krav som skal stilles i tarifforhandlingene med Norges Rederiforbund 23-25. mai.

De tillitsvalgte representerer 80 prosent av alle som jobber på den såkalte «Tariffavtale for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel».

Økende aktivitet

Innledningsvis på tariffkonferansen orienterte forbundsleder Frode Alfheim om forhandlingsresultatet fra LO/NHO-oppgjøret. Så startet debatten om hvilke krav som skal overleveres arbeidsgiverne i Norges Rederiforbund.

-Denne delen av oljebransjen er ikke 100 prosent friskmeldt ennå, men bunnen er nådd og vi ser en klart økende aktivitet, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Hovedoppgjør med alle rettigheter

Reime understreker at denne avtalen ikke er del av LO/NHO-oppgjøret. Det betyr at den forhandles som et normalt hovedoppgjør, med alle rettigheter, inkludert streikerett.

-Vi har en klar forventning om at rammen fra LO/NHO på 2,8 prosent lønnsvekst legger føringer for oppgjøret. Samtidig har medlemmene våre på denne avtalen forventninger om å ta igjen for en lønnsutvikling med svekket kjøpekraft de seneste årene, sier han.