Uttalelse fra samarbeidskomiteer: Nei til myndighetsoverføring over kraftnett og kraftsystem til EUs ACER

tirsdag 16. januar 2018

Fire samarbeidskomiteer i Industri Energi – for bransjene elektrokjemisk, kjemisk, møbel og aluminium, har vedtatt en uttalelse hvor de sier nei til bygging av utenlandskabler og til å la EUs energibyrå ACER bestemme over norsk kraft.

Samarbeidskomiteer er sammenslutninger av lokale tillitsvalgte fra bedriftene, inndelt etter bransje/område.

De fire samarbeidskomiteenes uttalelse lyder som følger:

Norges vannkraft er vårt arvesølv. Kontroll og råderett over vannkrafta og kraftsystemet skal være Norges ansvar. Vi går derfor imot en myndighetsoverføring over kraftnett og kraftsystem til EUs ACER.

Vannkraft har i over 100 år vært Norges viktigste fellesskapsressurs. Den naturlige tilgangen på fossefall har skapt enorme verdier. Dette er ikke tilfeldig. Offentlig forvaltning og eierskap har vært avgjørende for at verdiene kraften skaper kommer felleskapet til gode. Like viktig er det at vi videreforedler mye av kraften igjennom industriell produksjon. Den kraftforedlende industrien er selve hovedpulsåren i mange lokalsamfunn, og har lagt til rette for at mange arbeidsplasser i dag kalles for hjørnestensbedrifter. Denne industrien har utviklet seg til å være verdensledende på teknologi, lave klimautslipp og bidrar med store eksportinntekter til staten.

Vi har i dag flere kraftkabler for eksport/import til Tyskland, Danmark og Storbritannia, to nye kabler er vedtatt og skal legges til Tyskland og Storbritannia. Nå er enda en ny kabel til Storbritannia på trappene til stortinget. Med den nye kabelen til Storbritannia vil kapasiteten for kjøp og salg av kraft øke med 13 TWh. Samlet kapasitet vil da utgjøre hele 90 TWh. Prisforskjellen kan da utlignes der norske strømpriser kan dobles, opp mot Britisk nivå i tillegg til økt nettleie. Det vil bli en dramatisk økning i strømutgifter for norske forbrukere og industri. Ikke minst vil det påføre stat og kommuner enorme ekstrautgifter for å drifte bl.a. sykehus, skoler, barnehager og omsorgshjem, dette er en regning som må betales av felleskapet. Dette vil ha en direkte innvirkning på velferd på et kommunalt nivå, da det vil være mindre midler til velferd etter at strømregningen er betalt.

EU har et mål om et felles marked for kraft. De har derfor vedtatt EUs tredje energipakke. Nå skal EUs Energiunion gjennomføres hvor ACER har en bestemmende rolle. i EU/EØS. EU gjennom ACER kan f.eks. pålegge EU/EØS-land å bygge ut kabler dersom strømprisen blir mer enn 2 øre i forskjell mellom EU-land. Nå foreslår regjeringa at Stortinget i løpet av våren skal gjennom flertall knytte Norge til EUs Energiunion gjennom ACER.

Blir dette vedtatt, får dette dramatiske og ugjenkallelig konsekvenser for nasjonal kontroll over vannkraftsystemet som i tillegg vil gi økte strømpriser for forbrukerne, industrien og det offentlige!

Derfor krever vi at:

  • Norge må stanse all videre bygging av kabler til EU-land
  • Norge må si nei til å overføre myndighet og ansvar til ACER.
  • Saken har såpass stor betydning for norske forbrukere og industri at vedtak i Storting krever ¾ flertall pga suverenitetsavståelse 115.
  • Vår viktigste evigvarende energiressurs vannkrafta må ha nasjonal kontroll

Elektrokjemisk v. Cay Nordhaug Kjemisk v. Per Øistein Kivijärvi Møbel v. Ann Rustad Aluminium v. Ørjan Normann

Oppdatering av 19. januar: Industri Energi sitt arbeidsutvalg har behandlet saken og sier nei til norsk tilslutning til ACER. Dette av hensyn til arbeidsplasser innen kraftforedlende industri.