Utenomrettslig forlik i tvist om tillegg for reisepersonell

Harald Hereid, forhandler i Industri Energi.
Harald Hereid, forhandler i Industri Energi.

fredag 27. april 2018

Det er oppnådd enighet i tvisten om det såkalte utetillegget for reisepersonell i Oceaneering Asset Intergity A/S. – Vi er glad for at saken løste seg i tråd med oljeserviceavtalen og vårt syn, sier forhandler Harald Hereid i Industri Energi.

Det har i lengre tid pågått tvist om forståelsen av det såkalte utetillegget for reisepersonell i Oceaneering Asset Intergity A/S, der bedriften hevdet at tillegget på 20 prosent bare skal betales for 7,5 timers dag, mens oljeserviceavtalen er tydelig på at tillegget skal betales for alle arbeidede timer.

-Etter lokal tvist som ble bragt inn til forbundet tok forbundet saken videre til Norsk olje og gass som da tolket punktet slik at man skulle få tillegget på alle timer som er betalt med normaltimelønn. Man skulle altså ikke få det på overtidstimer i friperiode eller om man jobbet på helligdag eller helg som var betalt med overtid. Dette var etter vårt syn ikke i tråd med tariffavtalen som har bestemt at det skal betales på alle timer, forklarer Harald Hereid.

Tvisten bragt videre til LO/NHO, fortsatt uten løsning.

-Vi hadde da ikke annet valg enn å bringe saken inn for arbeidsretten. Saken ble berammet 23 april, men en uke før løste saken seg, helt i tråd med vårt syn. Arbeidsgiverne har nå innrømmet at det skal betales 20 prosent tillegg på alle timer inkludert eventuelle overtidstimer, forklarer Hereid.

– Det er også enighet om etterbetaling til våre medlemmer i Oceaneering Asset Intergrity A/S siden 2016, sier han.