Utenlandskabler truer klimavennlig og lønnsom norsk industri

Industri Energi, her ved forbundsleder Frode Alfheim, slo et slag for kraftforedlende industri foran Stortinget onsdag 23. januar.
Industri Energi, her ved forbundsleder Frode Alfheim, slo et slag for kraftforedlende industri foran Stortinget onsdag 23. januar.

onsdag 24. januar 2018

Ved å bygge flere utenlandskabler til Europa importerer vi høyere kraftpriser, og ødelegger dermed for noe av det mest fremtidsrettede vi har – kraftforedlende, norsk industri.

– Det er få ting vi holder på med her i landet som er mer moderne, fremtidsrettet og kunnskapsbasert enn industri

Frode Alfheim, forbundsleder Industri Energi

Debatten om kraftkabler fra Norge til Europa er et brennhett tema, aktualisert gjennom to kabler som skal bygges til Tyskland og England, kommersielle krefter som vil bygge kabel til Skottland – og nå hvorvidt Norge skal slutte seg til EUs energibyrå ACER.

Industri Energi har lenge kjempet mot utenlandskabler. Slike kabler fører til økte kraftpriser. Økte kraftpriser truer norsk, kraftforedlende industri.

Av hensyn til det globale klimaet, arbeidsplasser og verdiskapning mener vi den beste krafteksporten er gjennom foredlede industriprodukter som aluminium. Eksport av vannkraft som råvare er derimot dårlig klimapolitikk.

Tirsdag 23. januar var det markering foran Stortinget for nasjonal kontroll med vannkraftressursene og mot norsk tilslutning til det Europeiske energibyrået ACER, hvor blant andre Industri Energis forbundsleder Frode Alfheim og leder for samfunnspolitisk avdeling Barbro Auestad holdt appeller. I forkant av markeringen var det seminar på Kulturhuset i Oslo.

Svært mange lokale fagforeninger og tillitsvalgte hadde møtt opp for å støtte opp om kraftforedlende industri.

– Takket være et grunnleggende prinsipp om kraftforvaltning til det beste for hele folket, har vi klart å bygge opp en helt fantastisk industri i Norge, sa Frode Alfheim til de rundt 200 som hadde trosset snøværet og stod sammen foran Stortinget onsdag 23. januar.

Industrien vår er nøkkelen til lavutslippssamfunnet

– Noen tror kanskje at industri er noe som hører gamledager til, noe vi bør slutte med nå, i det som skal være «det moderne kunnskapssamfunnet», sa Frode Alfheim. Til dette har jeg bare en ting å si:

– Det er få ting vi holder på med her i landet som er mer moderne, mer fremtidsrettet og mer kunnskapsbasert enn industri!

– Mens andre land har store utfordringer med å kutte klimagassutslipp i kraftsektoren, er vi for lengst blitt fornybare. Vi har kraftforedlende industri i verdensklasse, drevet av ren vannkraft. Og vi har verdens beste utgangspunkt for å møte fremtidens lavutslippssamfunn, enten det gjelder transportsektoren, datasentre, eller å utvide den kraftforedlende industrien vår, fortsatte han.

– Dette, må vi selvfølgelig bygge videre på. Ikke ødelegge. Industri spiller en helt sentral rolle i samfunnet vårt, og Norge er et veldig bra land å drive industriproduksjon i.

– Høyt kompetent arbeidskraft, og tilgang på forutsigbare og rimelige kraftpriser – er våre største konkurransefortrinn, understreket Alfheim.

Sterke krefter vil ha økte kraftpriser

–Men hva skjer nå? Jo, vi har sterke krefter i samfunnet som vil bygge kabler til utlandet, kabler som gjør at prisene i Norge blir høyere – og dermed ødelegger for norsk kraftforedlende industri. Tar fra industrien et av dens viktigste komparative fortrinn, sa Alfheim.

På seminaret før markeringen ble nettopp dette poenget utdypet av forfatter og industriforkjemper Hogne Hongset, som i sin historiske gjennomgang av norsk kraftpolitikk fra hjemfallslovene tidlig på 1900-tallet og frem til i dag viste til kraftbransjens og tidligere olje- og energiminister Tord Liens ønske om økte kraftpriser.

Prisøkning har fatale konsekvenser

Det diskuteres mye om hvor stor effekt kablene vil ha på norske strømpriser. Men alle er enige om at prisen vil øke.

Under seminaret i forkant av markeringen holdt blant andre spesialrådgiver Johnny Håvik fra Industri Energi innlegg. Håvik, som har bakgrunn fra Hydro sitt aluminiumsverk på Husnes, understreket at selv det som kan se ut som moderate økninger kan ramme næringen hardt og viste til en kronikk fra Norsk Industri i Dagens Næringsliv 16.08.2017. Her skriver de at en økning på 5 øre/kWh vil bety økte kostander på 2 milliarder for norsk prosessindustri.

– Hvert øre økt strømpris vil altså ifølge industrien selv bety omtrent 400 millioner i økte kostnader, advarte Johnny Håvik.

Stabile rammevilkår helt avgjørende for at industrien skal satse

Barbro Auestad, leder av samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi og tidligere industriarbeider ved Hydro Sunndal.
Barbro Auestad, leder av samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi og tidligere industriarbeider ved Hydro Sunndal.

Barbro Auestad trakk i sin appell blant annet betydningen av stabile rammevilkår som forutsetning for industrisatsning.

–Det er mulig å satse på kraftforedlende industri i Norge fordi vi har et industrikraftregime som gjør at det er konkurransedyktige forhold her, vi har strømproduksjon med naturgitte fortrinn. Når vi kombinerer konkurransedyktige strømpriser med langsiktige kontrakter – får vi industri som satser i Norge, sa hun.

–Norge er langsiktig med stabil styring. Langsiktighet er helt grunnleggende for store industrisatsninger i Norge, sa hun, og trakk i likhet med Alfheim også frem den store globale klimagevinsten industrien representerer.

–Den kraftforedlende industrien er del av framtida. Vi trenger grønne produkter for å komme i mål med framtidige klimakrav.

– Alle som anerkjenner klimautfordringer burde være forelsket i norsk industri. Forelsket i produkter som vi skal bygge framtida med, sa hun.

Strømeksport gjennom foredlede industriprodukter gir mye mer tilbake til samfunnet

– Norsk kraftforedlende industri er en del av løsningen. Når videreforedling skjer i Norge er eksportverdien 6 ganger høyere enn ved eksport av strøm, sa Barbro Auestad, og understreket videre de store positive ringvirkningene:

– Denne industrien gir direkte arbeidsplasser til 11000 og indirekte til 44000 mennesker. Trygge arbeidsplasser til gode skattebetalere.

Allianse innad i LO

Under LO-kongressen 2017 startet Industri Energi og EL og IT Forbundet på en prosess som nå er en enighet om at NorthConnect-kabelen, som er et rent kommersielt prosjekt, må stanses. Som Frode Alfheim understreket foran Stortinget er det kun ett formål med denne kabelen:

– Dette handler om en ting, og det er ønsket om høyere kraftpriser.

EL og IT Forbundet ved leder Jan Olav Andersen holdt innlegg på seminaret på Kulturhuset i forkant av markeringen. Her gjentok han i tillegg et budskap han la frem på et frokostmøte samme sted to uker tidligere: At konsekvensene av de to kablene som er under bygging til Tyskland og England må evalueres. Dette synes vi i Industri Energi er svært gledelig.

– Vi har kjempet lenge for industrien vår, og mot kabler. Jeg er veldig glad for at vi nå opplever en bred allianse, en allianse som slutter opp om at vi må se konsekvensene av de kablene som nå er under bygging – før vi i det hele tatt vurderer å bygge nye, sa Frode Alfheim i sin appell.

Ja til EØS, nei til myndighetsoverføring som kan bety flere kabler

Under markeringen og seminaret onsdag 23. januar gav EL og IT gav også klart utrykk for skepsis til ACER, og arbeidsutvalget deres har innstilt på et nei til neste forbundsstyremøte.

Industri Energi sier også nei til norsk myndighetsoverføring til ACER.

– La det være helt klart: Industri Energi er for EØS-avtalen, den er en viktig forutsetning for å sikre norsk eksportrettet industri, sa Frode Alfheim.– Men når det gjelder ACER, så er det slik at ingenting av det som ligger på bordet i dag, tilsier at vi kan være trygge på å beholde nasjonal kontroll over kraftressursene med ACER. Og nasjonal kontroll over vannkrafta vår må vi ha. Derfor sier vi nei til myndighetsoverføring til ACER, sa han.

– Slik at vi kan fortsette med å ha nasjonal kontroll med vannkrafta, og for å begrense byggingen av kabler til utlandet som skaper høyere kraftpriser og ødelegger for industrien vår.

Sterkere sammen!

 

Arrangører av seminaret og markeringen var: LO i Oslo, Nei til EU, LO i Bergen og omland, LO i Trondheim, LO i Stavanger og LO i Fredrikstad.