Nei til utenlandskabler, ja til klimavennlig norsk industri og arbeidsplasser

Forbundsleder Frode Alfheim forklarte hvorfor det er bedre å bruke vannkrafta vår til å lage industriprodukter, heller enn å selge den til høystbydende gjennom utenlandskabler. På bildet, fra venstre: Aslak Bonde (ordstyrer), Einar Wilhelmsen (Zero), Jan Olav Andersen (forbundsleder EL og IT Forbundet), Hege Haukeland Liadal (Stortingsrepresentant Ap), Bjørn Kjetil Mauritzen (Hydro) og Frode Alfheim.
Forbundsleder Frode Alfheim forklarte hvorfor det er bedre å bruke vannkrafta vår til å lage industriprodukter, heller enn å selge den til høystbydende gjennom utenlandskabler. På bildet, fra venstre: Aslak Bonde (ordstyrer), Einar Wilhelmsen (Zero), Jan Olav Andersen (forbundsleder EL og IT Forbundet), Hege Haukeland Liadal (Stortingsrepresentant Ap), Bjørn Kjetil Mauritzen (Hydro) og Frode Alfheim.

torsdag 11. januar 2018

– Norsk industri er den mest miljø- og klimavennlige industrien du har globalt, sa forbundsleder Frode Alfheim under et frokostmøte om utenlandskabler i Oslo nylig, og advarte mot hvor ødeleggende det er for norske industribedrifter når slike kabler bygges.

Tirsdag 9. januar var det frokostmøte om utenlandskabler på Kulturhuset i Oslo. Dette er et tema som engasjerer, og salen var smekkfull. Møtet ble arrangert av EL og IT Forbundet.

Statnett bygger to nye kraftkabler til utlandet, en til Tyskland (NordLink) og en til England (Norh Sea Link). I tillegg ønsker private aktører, NorthConnect, å bygge kabel til Skottland.

Industri Energi har gjennom flere år kjempet mot byggingen av kraftkabler til utlandet. Utenlandskabler kopler oss opp mot land med høyere kraftpriser enn norske. Ergo øker kraftprisene i Norge.

Utenlandskabler sender milliardregning til industrien

Økte kraftpriser rammer kraftforedlende industri i Norge. Det er svært uheldig for arbeidsplasser og industriutvikling i Norge.

Som Frode Alfheim understreket på møtet:

–Utenlandskabler betyr milliardregning for norsk kraftforedlende industri.

Vi mener at i stedet for å selge krafta til utlandet og dermed importere høyere priser, burde vi sikre at det er lønnsomt å investere i landbasert, grønn industri i Norge.

Norge har verdens mest klimavennlige industri

Industri Energi og Frode Alfheim fikk støtte fra Hydros Bjørn Kjetil Mauritzen. Hydro er både en kraftprodusent, og stor forbruker. Han la stor vekt på at vår rene vannkraft kan eksporteres som råvare – eller i videreforedlet form, som industriprodukter.

– Krafteksport er ikke bare eksport som elektroner gjennom kabler. Her i Norge lager vi verdens reneste metall, og det poenget er viktig i et klimaperspektiv, sa Mauritzen.

– Vi produserer med det laveste fotavtrykket globalt. Og dess mer vi produserer i Norge, dess mindre aluminium er det til å produserer andre steder i verden – hvor de produserer med kull, fortsatte Mauritzen.

Frode Alfheim trakk videre linjene tilbake til 1970-tallet og suksesshistorien med å kutte utslipp og gjøre norsk industri renere.

– Norsk industri er i dag den mest miljø- og klimavennlige industrien du har globalt, sa Alfheim.

EL og IT enige med oss i at NorthConnect ikke må bygges

Situasjonen i dag er altså at to kabler, til Tyskland og England, er under bygging. Den tredje, NorthConnect-kabelen kjemper vi sterkt imot. Historisk sett har Industri Energi og EL og IT vært uenige i kabelspørsmålet, men på LO-kongressen startet forbundene på det som nå er en enighet om at NorthConnect ikke må bygges.

Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT, var svært klar på at utbygging må være under offentlig, altså Statnetts kontroll. NorthConnect er et privat og kommersielt prosjekt.

– Derfor må den kabelen ikke bygges, sa Andersen.

Industri Energi er særlig imot å gi private konsesjoner.

– Her er jeg enig med Jan Olav. Vi skal ha statlig kontroll, vi må ha nettleverandører som kan ta et samfunnsansvar. Det ansvaret får du ikke private til å ta, sa Frode Alfheim.

I tillegg til at EL og IT står sammen med oss mot NortConnect, gav Andresen også utrykk for at hensynet til kraftforedlende industri skal prioriteres og at konsekvensene av de to kablene som nå er under bygging må analyseres.

Forsker: – Åpenbart en avveining mellom industri og befolkning på den ene siden, og kraftprodusenter på den andre

Før debatten, var det en innledning fra Anders Kringstad fra Markedsanalyse i Statnett og Torjus Folsland Bolkesjø, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Begge viste til at norske kraftpriser vil øke som konsekvens av utenlandskabler, men i sine presentasjoner argumenterte de også for at kabler er samfunnsøkonomisk lønnsomme – sistnevnte rett nok med en presisering om at de ville være samfunnsøkonomisk lønnsomme for «Norge + Europa».

Da det ble åpnet for spørsmål fra salen mot slutten av møtet, etterlyste fagforeningsmannen Boye Ullmann mer om industriperspektivet i de to innledernes modellkjøringer. Forskeren, Folsland Bolkesjø, som hadde med «konsumenter» i sin presentasjon, utdypet:

– Det er åpenbart en avveining her, mellom konsumenter – industri og befolkning på den ene siden, og kraftprodusenter på den andre siden.

Frode Alfheim konkluderte dermed mot slutten av møtet:

– Vi skal være en suveren eksportør av klimavennlig kraft, i form av industriprodukter!