– Ungdommen er vår største ressurs

Frode Alfheim (i midten) deltok i debatt på Barentshavkonferansen med Runar Rugtvedt (Norsk Industri), Geir Seljeseth (Norsk olje og gass) og statsråd Kjell-Børge Freiberg. Debatten ble ledet av Gard Michalsen i E24.
Frode Alfheim (i midten) deltok i debatt på Barentshavkonferansen med Runar Rugtvedt (Norsk Industri), Geir Seljeseth (Norsk olje og gass) og statsråd Kjell-Børge Freiberg. Debatten ble ledet av Gard Michalsen i E24.

onsdag 3. april 2019

-Det er ungdommen som skal ta oss inn i framtiden. De er vår største ressurs, sa forbundsleder Frode Alfheim i sitt innlegg på Barentshavkonferansen i Hammerfest onsdag.

Alfheim understreker at det er betydelig vekstpotensial for en rekke næringer i nord fram mot 2040. Men for å lykkes med ambisjonen om ny vekst, så er man helt avhengig av å satse på de unge.

-Forutsetningen for å lykkes i nord er at unge folk blir fundamentet i satsingen. Ungdom må tas vare på og vi må begynne i skoleverket. De unge må få se hvilke muligheter som finnes i industrien og de bør oppfordres til å satse på relevant utdanning.

-Og, hvis Industri Energi gjør jobben sin, så skal dette være godt betalte jobber, sier Alfheim.

Han understreker at ikke alle bedrifter klarer å fylle behovet for arbeidskraft og at det iblant hentes folk fra utenfra. – Det skal jeg ikke si ett eneste negativt ord om. Men folk som hentes inn skal ha like gode vilkår som andre og vi skal oppfordre de til å bosette seg i nord.

Alfheim er også klar på at folk må ansettes i faste stillinger.

– Vi vil aldri lykkes med å få ungdom til å satse på disse bransjene hvis de ikke ser muligheter for fast jobb. Ingen vil ta en utdannelse som betyr at de må være innleid, sier han.

I den påfølgende debatten sa Alfheim at han forventer at det blir gjort flere nye olje- og gassfunn i Barentshavet. – Infrastrukturen må tilpasses deretter og dette må man ta høyde for når man nå vurderer ilandføring av olje til Veidnes.