-Ungdom bør motiveres til å ta industriell utdanning

Forbundsleder Frode Alfheim. Foto: Leiv Martin Green
Forbundsleder Frode Alfheim. Foto: Leiv Martin Green

tirsdag 23. oktober 2018

-Vi må motivere ungdommen til å søke industriell utdanning. Industrien kommer til å få et voldsomt trykk de kommende årene og er helt avhengig av bra folk, sa forbundsleder Frode Alfheim til Industri Energis ungdomskonferanse.

180 av forbundets unge medlemmer var 20-21. oktober samlet på Værnes utenfor Trondheim. For trettende gang arrangertes Ungdomskonferansen med fokus på organisering, industripolitikk og framtidens arbeidsplasser.

I sitt innlegg viste Frode Alfheim til leder i Industri Energi Ung, Karl Ruben Gaasø, som åpnet konferansen med et absolutt krav til politikerne og arbeidsgiverne i industrien: «Flere faste arbeidsplasser nå!».

-Dette kravet stiller jeg meg fullstendig bak og jeg er glad for at forbundets ungdom har klar tale bak kravene om deres egen fremtid. Vi må motivere ungdommen til å søke industriell utdanning. Industrien kommer til å få et voldsomt trykk de kommende årene og er helt avhengig av bra folk, sa Alfheim.

Klimatiltak må ha global effekt

Forbundslederen minnet konferansen om at klimatiltak og nasjonale krav her i Norge må ha en global effekt, og at vi må unngå tiltak i Norge som bare fører til at industrien flyttes til land med større utslipp.

– Vår oppgave må være å ta utfordringen selv, ikke skyve den over på andre. Da må vi sørge for rammevilkår som gjør at norsk industri kan levere teknologien som skal løse klimautfordringene.

Vær stolte av dere selv

Alfheim viste også til at mange av forbundets unge medlemmer var svært delaktige den politiske debatten om EUs tredje energimarkedspakke, den såkalte ACER-debatten.

– NorthConnect-kabelen til Skottland er i praksis stoppet. Vi har lenge vært de eneste som har debattert mot de negative konsekvensene av flere utenlandskabler, men nå har vi en bred allianse med arbeidsgiverne i Norsk Industri og miljøorganisasjoner. Ungdommen i Industri Energi spilte en viktig rolle i denne kampen. Den seieren skal dere dyrke, sa Frode Alfheim.