Understreket viktigheten av bred politisk samling for kraften

Forbundsleder Frode Alfheim talte i går på konferansen “Sammen om Kraftløftet” arrangert av Fornybar Norge. Konferansen samlet ledende aktører fra næringslivet, fagbevegelsen og politikken. Alfheim fremhevet behovet for ekte politikk, og ikke politisk spill om kraften.

Kraftløftet er et partssammensatt samarbeid med regjeringen, LO og NHO. Målet er å komme med politiske tiltak som gir Norge rikelig tilgang på billig kraft.

– Det er et viktig signal om at regjeringen og partene i arbeidslivet samler seg om å bevare kraften som vårt viktigste konkurransefortrinn, sier Frode Alfheim om Kraftløftet.

Frode Alfheim på scenen på Nasjonalmuseet. Foto: Egil Brandsøy.

Planen er at LO og NHO skal utarbeide en strategi som år for år viser hvordan næringslivet kan mobiliseres og settes i stand til å bygge ut mer fornybar kraft og nett raskt.

Et krevende prosjekt

På konferansen understreker LO leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid flere viktige ting vi må gjøre for å både nå klimamålene, men også for å unngå et kraftunderskudd.

Peggy Hessen Følsvik og Ole Erik Almlid. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi trenger mye mer fornybar kraft. Dette er et krevende prosjekt. Jeg har tro på trepartssamarbeidet, sier Almlid fra scenen og understreker at det er veldig viktig at alle partene snakker sammen.

– Omstilling er krevende, og vi må gjennomføre denne omstillingen skritt for skritt, sier Følsvik.

Hun understreker viktigheten av at ny industri fører med seg arbeidsplasser som gjør at folk vil bo over hele landet vårt.

Sterkt behov for kraft til eksisterende industri

Ifølge Miljødirektoratet trengs det 34 TWh bare for å bevare dagens arbeidsplasser og samtidig nå klimamålene.

Forbundsleder Frode Alfheim sier at vi trenger mye mer kraft og nett bare for å opprettholde den industrien vi allerede har.

Viktig med kraft til eksisterende industri. Foto: Egil Brandsøy.

– Kraftbehovet er et høyst reelt behov her og nå. Det er ikke noe som kommer i fremtiden som vi kan velge bort, sier han.

– I tillegg er våre medlemmer hardt presset av høye strømpriser, økte renter og høy inflasjon.

Verdens beste utgangspunkt

Fra scenen uttrykker Frode Alfheim at Norge har kanskje verdens beste utgangspunkt.

– Det beste med fornybar energi er at den allerede finnes, overalt rundt oss. Den fornybare energien er evigvarende, kortreist og gratis. Den er i vannet, vinden og sola.

– Fornybar energi er vårt aller viktigste konkurransefortrinn, sier han.

Naturgitt fortrinn. Foto: Egil Brandsøy.

– Det er knapt noe annet land som har så gode ressurser for vannkraft og vindkraft som det Norge har, sier Alfheim.

Mesteparten av politikken ligger foran oss

Forbundslederen understreker at vi må ta våre naturgitte konkurransefortrinn og legge gode rammevilkår på toppen.

– Dette er ikke tiden for smålige krangler eller et politisk spill for å skape forvirring og dårlige løsninger, sier han og legger til:

– Alle ansvarlige politikere må skjerpe seg og sørge for løsninger som er til det beste for oss alle. Både regjeringen og opposisjonen har et tungt ansvar.

– Vi har mange utfordringer foran oss. De skal løses med politikk. Og mesteparten av den politikken, ligger fortsatt foran oss, sier Alfheim.

– Vi må fortelle folket historien om hvorfor dette er viktig

Administrerende direktør i Fornybar Norge, Alsaug Marie Haga, gikk på scenen etter Frode Alfheim. Hun var enig i det Alfheim sa.

– Vi trenger mindre polarisering, ikke mer, sier hun.

Aslaug Haga er administrerende direktør i Fornybar Norge. Foto: Egil Brandsøy.

– Landet trenger mer kraft og vi styrer mot et kraftunderskudd i 2026-2027, legger hun til.

Mot slutten av konferansen samlet politikerne fra partiene Venstre, Arbeidspartiet, MDG, Høyre og FrP seg på scenen til debatt.

Fra venstre til høyre: Hadia Tajik (Ap), Sveinung Rotevatn (V), Une Bastholm (MDG), og Terje Halleland (FrP). Ove Trellevik (Høyre) deltok også. Foto: Egil Brandsøy.

Hadia Tajik sier at det er viktig at de sikrer rammebetingelsene for å få ting til å skje.

I tillegg understreket hun hvor viktig det er at ordførere lokalt, og folket er med.

– Vi må få folket med, og vi må fortelle dem historien om hvorfor dette er viktig, sier Tajik.