Tusen dager uten skader i kobberelektrolysen ved nikkelverket

Her kommer det nye elektrolyseanlegget, hvor det skal investeres 1,2 milliarder kroner. Fra venstre: Ådne Prestø Lie, prosjektleder ny cu-fabrikk, Cay Nordhaug, tillitsvalgtleder Industri Energi Nikkelverkets Arbeiderforening, Paul J. Th. Jensen, tillitsvalgt CV-elektrolyse og involvert i arbeidet med nytt anlegg, og Harald Eik, direktør HMS & Kvalitet. Foto: Trond Elstad
Her kommer det nye elektrolyseanlegget, hvor det skal investeres 1,2 milliarder kroner. Fra venstre: Ådne Prestø Lie, prosjektleder ny cu-fabrikk, Cay Nordhaug, tillitsvalgtleder Industri Energi Nikkelverkets Arbeiderforening, Paul J. Th. Jensen, tillitsvalgt CV-elektrolyse og involvert i arbeidet med nytt anlegg, og Harald Eik, direktør HMS & Kvalitet. Foto: Trond Elstad

mandag 15. juli 2019

-HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore Nikkelverk Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de ansatte i kobberelektrolysen. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.

-Hva skyldes de gode resultatene på HMS-arbeidet?

-Sikkerhetskulturen har fått et stort løft etter at Øyvind Stenstad tok over som fabrikkdirektør. Det gjelder fra operatører og til toppledelsen. Alle operatører er godt opplært, og følger sikkerhetsrutiner til punkt og prikke. Ansvaret er delegert til førstelinje lederne i elektrolysehallene sammen med verneombudene. Tidligere kunne det hende at man skulle ordne opp på egen hånd hvis det var et problem i produksjonen. Nå stoppes produksjonen, og man går inn og arbeider systematisk for å finne feilen før produksjonen starter igjen. På gulvet i elektrolysehallen står følgende tekst malt på gulvet: «Tenk sikkerhet først», sier Cay.

Fabrikkdirektør Øyvind Stenstad sier at det nære samarbeidet med fagforeningene og bred involvering av alle ansatte er en selvfølge på HMS-området.

-Dette er noe vi trener på jevnlig, slik at vi er optimalt forberedt hvis en kritisk situasjon skulle oppstå på nikkelverket. Mennesket er skrudd sammen slik at de lærer mest av praktisk erfaring. Ledelsens viktigste oppgave er å veilede. Det betyr at vi må være sikker på at toveis kommunikasjonen med operatørene i produksjonen er tilfredsstillende. Det må ikke være tvil om at man har en felles forståelse av de utfordringene som oppstår. Vi har tre områder som det spesielt fokuseres på. Det er personsikkerhet, prosessikkerhet, og kontraktørsikkerhet. Når disse tre områdene fungerer, sikrer vi en driftsoptimalisering, som selvfølgelig også gir et best mulig økonomisk resultat. Det er tross alt inntektene vi lever av, sier Stenstad.

Han legger til at det er utrolig trist at det er mellom 40 og 50 dødsfall i arbeidslivet i løpet av ett år.

-Slik kan vi ikke ha det I Norge, og derfor håper jeg at HMS prioriteres enda sterkere av bedriftene i alle bransjer, sier han.

Forbedring

Glencore nikkelverk i Kristiansand er i rivende utvikling. Nylig vedtok de sveitsiske eierne å investere 1,2 milliarder kroner i nytt kobberelektrolyseanlegg, som skal stå ferdig i 2022. Det statlige Enova delfinansierer anlegget med 380 millioner kroner.

-Dette vil bli verdens mest energieffektive kobberproduksjon, sier Stenstad

Paul J. Th. Jensen er tillitsvalgt i CU-elektrolyse, og har vært involvert i arbeidet med det nye kobberanlegget, som skal erstatte nikkelverkets eldste del.

-Takket være at vi stadig har satt produksjonsrekorder, og har ekstremt bra kvalitet på kobberet vi produserer, har vi gjort oss fortjent til det nye anlegget. Det er en viktig forutsetning for at Glencore satser så sterkt på verket, sier han.

Kobberanlegget blir reist på det som er parkeringsplassen ved nikkelverket. Etter en grundig planlegging, som har tatt 12 år, er det store forventinger til framtiden.

-Det har vært arbeidet meget intenst, hvor alle ansatte har vært involvert. Det første pilotanlegget sto ferdig i 2012, og et fullskala pilotanlegg sto ferdig i 2015. Resultatene så langt viser at kobberanlegget får en kvalitet som er langt bedre enn vi hadde trodd. Kvaliteten på kobberet vil rett og slett bli fantastisk. Ingen i verden vil være i nærheten, sier Jensen.

Visningsanlegg

-Spredningspotensialet gjør anlegget til et meget spennende prosjekt. Det er planlagt som visningsanlegg både innad i Glencore og overfor andre aktører, sier Øyvind Stenland.

Internasjonalt kan teknologien potensielt bidra til energireduksjoner i størrelsesorden 7 TWh i året innenfor sink-og kobberproduksjon i Glencore-konsernet alene. Det vil igjen gi reduksjoner i årlige CO2-utslipp på mellom 3,5 og 4 millioner tonn. Det tilsvarer 6 til 8 prosent av det samlede norske CO2-utslippet i 2014.

Cay Nordhaug sier at råstofftilgang fra gruvedrift gjør at anlegget kan produsere stabilt i minst 30 år.

-Det ny kobberelektrolyseanlegget vil bidra til å sikre at vi har en fremragende konkurransekraft internasjonalt i fremtiden. Glencore og Enova har vist at de har troen på oss. Da må levere gode resultater, og det er jeg sikker på at vi skal gjøre, sier han.

Nikkelverket har i dag 550 ansatte.

-Vi kan ikke regne med flere ansatte i fremtiden. Det nye kobberelektrolyseanlegget vil gi en effektiviseringsgevinst, og noe naturlig avgang må vi regne med. Heldigvis har vi, og har alltid hatt en god dialog med ledelsen rundt dette temaet, sier Cay Nordhaug.