Trenger tilgang på relevant sikkerhetsinformasjon fra myndighetene

-Det var et umettelig informasjonsbehov fra våre medlemmer da det i høst ble meldt om droner rundt installasjonene og sprengning av gassrør i Østersjøen. I slike situasjoner er det avgjørende at vi i forbundene får tilgang på nødvendig informasjon fra myndighetene, sa forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi på LOs olje- og gasskonferanse.

Han viste til at enkelte oljeselskaper og Petroleumstilsynet sitter på relevant informasjon, som de ikke får dele med andre representanter i trepartsfora, som for eksempel Sikkerhetsforum, fordi de ikke er omfattet av sikkerhetsloven.

-Det er vanskelig for oss å delta i diskusjonene i slike fora når vi ikke har den samme relevante informasjonen, påpekte Fjeldsbø.

Petroleumstilsynets direktør, Anne Myhrvold, sa at tilsynet har jobbet for å nedgradere informasjon for å få åpne diskusjoner blant annet i Sikkerhetsforum, men hun vedgår at de ikke får degradert alt.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen understrekte i samtalen på LOs olje- og gasskonferanse at det går an å fortelle utrolig mye uten at man røper gradert informasjon. -Det bør i alle fall gå an å sikre at fagbevegelsen får nok informasjon til å kunne informere sine medlemmer, sa han.

Han understrekte at fagbevegelsens medlemmer ute på installasjonene er myndighetenes viktigste øyne og ører i dagens sikkerhetssituasjon. – De som jobber offshore er førstelinje for å følge med på hva som skjer. Det er utrolig viktig, sa Hågen Karlsen.