Tiltrotor-teknologi gir spennende muligheter i nordområdene

Leonardos nye tiltrotormaskin AW609 er det aller nyeste innen sivil helikopterteknologi. -Det gir en rekke spennende muligheter, særlig ved bruk i nordområdene, sier Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg.

Helikopterutvalget var nylig på besøk hos Leonardo Helicopters i Nord-Italia, for å lære mer om AW139-helikopteret, som Equinor skal ta i bruk på Oseberg-feltet. I den forbindelse fikk utvalgets medlemmer også se nærmere på produsentens AW609 som er under utvikling.

-AW609 blir den første tiltrotormaskinen som sertifiseres sivilt. Dette er neste generasjons helikopterteknologi. Det gir flere nye, spennende muligheter som det er verdt å se nærmere på, sier Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Han forklarer at utviklingen av maskinen har pågått gjennom mange år, men at den siste sertifiseringsprosessen snart skal starte. Det betyr at maskinen trolig vil være klar for markedet i løpet av neste år.

Blanding av fly og helikopter

AW609-flygemaskinen er en såkalt tiltrotor, som er en blanding av et helikopter og et fly. Den lander og letter som et helikopter, men når den er i luften snus rotorene fra vertikal til horisontal stilling og fungerer som digre propeller på et fly.

-Denne teknologien har vært brukt av det amerikanske forsvaret i en årrekke med deres V22 Osprey. Den er en svær maskin, som de militære er godt fornøyd med, tross flere ulykker. Nylig valgte det amerikanske forsvaret å erstatte dagens masseproduserte Black Hawk-helikoptre med Bells nyutviklede tiltrotor V280 Valor.

Henrik Fjeldsbø (midt i bildet) på besøk hos Leonardo Helicopters i Italia. Foto: Leonardo

-Det at US Army har valgt å satse på tiltrotor, er beviset på at dette er framtidens helikopterteknologi, siden det er de militære som driver de teknologiske framskrittene i denne bransjen, sier Fjeldsbø.

Flyr høyt, langt og raskt

AW609 er utstyrt med to Pratt & Whitney PT6C-67A motorer som hver kan yte 1 940 hestekrefter. Den styres med såkalt fly-by-wire-teknologi, oppgis å ha en maksimal startvekt på 8000 kilo og har en rekkevidde på mer enn 1800 kilometer.

-Maskinen er ganske liten, med maksimum ni passasjerer. Den vil derfor ikke konkurrere med dagens Sikorsky S92 på noen måte. Men det som er spennende er at den flyr som et passasjerfly, men kan ta av og lande som et helikopter.

Tiltrotor vil være spesielt nyttig ved medisinsk evakuering

Henrik Fjeldsbø

-Den har trykksatt kabin, avisingssystem og kan fly over været i 25.000 fot. Den har lang rekkevidde og flyr dobbelt så fort som dagens helikoptre, rundt 500 km/t. Maskinen kan lande på et hvilket som helst offshore helikopterdekk, forklarer Fjeldsbø.

Han mener Aw609 gir spennende muligheter, særlig i nordområdene.

-Da norske oljeselskaper drev leteboring langt nordøst i Barentshavet, brukte de opp mot 2,5 time på helikopterturen ut til riggen. I enkelte tilfeller traff man på tåke og måtte gjøre vendereis. Da satt folk i helikopteret i opp mot fem timer. Maskinen de brukte var en Sikorsky S92 med ekstra drivstofftanker. På grunn av vektbegrensning, kunne den bare ta fire-fem passasjerer.

-I slike tilfeller kunne det vært fornuftig å bruke en tiltrotormaskin, sier Fjeldsbø.

Myndighetene bør se på mulighetene

Når det skal drives leteboring og eventuelt driftes nye olje- og gassfelt langt mot nord eller nordøst i Barentshavet, så bør tiltrotor vurderes, ifølge Fjeldsbø.

LOs helikopterutvalg ble bedre kjent med tiltrotorteknologi under bedriftsbesøket. Foto: Leonardo Helicopters

-Tiltrotor vil spesielt være nyttig ved medisinsk evakuering av akutt syke eller skadde personer fra skip, rigger eller plattformer langt til havs. Eller fra avsidesliggende steder, som for eksempel Bjørnøya eller Hopen. Aw609-maskinen vil raskt kunne frakte en pasient til sykehus, uten begrensinger, siden den ikke er større enn et mellomstort helikopter, sier han.

Han mener Aw609 kan også være aktuell som en liten, rask, langdistanse søk- og redningsmaskin, i tillegg til de store Aw101-helikoptrene.

Fjeldsbø understreker at det ennå er en rekke uavklarte spørsmål, men er tydelig på at tiltrotorteknologien gir nye muligheter som både myndighetene og oljeselskapene bør se nærmere på.