Tillitsvalgtåret 2019: – Den tøffeste jobben i fagbevegelsen

Ommund Stokka, leder for organisasjonsavdelingen i Industri Energi.
Ommund Stokka, leder for organisasjonsavdelingen i Industri Energi.

torsdag 25. april 2019

– Kanskje den viktigste og vanskeligste jobben i norsk fagbevegelse ligger hos de lokale tillitsvalgte, sier Ommund Stokka, leder for organisasjonsavdelingen i Industri Energi. I denne artikkelen forteller ham om grep forbundet tar for å legge til rette for at tillitsvalgte kan utføre vervet sitt på best mulig måte.

Tillitsvalgte er hverdagsheltene i norsk fagbevegelse og arbeidsliv

Tillitsvalgte er selve ryggraden vår. Det er de tillitsvalgte som forhandler med ledelsen, som sørger for at tariffavtalene overholdes, som organiserer nye medlemmer ogsom hjelper medlemmenepå bedriftene der de jobber.

– Tillitsvalgte er i sannhet hverdagsheltene i norsk fagbevegelse og arbeidsliv, sier Ommund Stokka.

I år markerer LO Tillitsvalgtåret. I 2019 skal tillitsvalgte skal løftes frem, og i løpet av året vil vi skrive flere artikler som viser hvor uvurderlig innsatsen deres er.

Det er de tillitsvalgte som «står midt oppi det»

– Kanskje den viktigste og vanskeligste jobben i norsk fagbevegelse ligger hos de lokale tillitsvalgte. Medlemmene som kommer til dem er ikke navn på et papir. Det er arbeidskamerater som de tillitsvalgte jobber med. De vet at de har familie og unger, de vet hva de sliter med på privaten og de holder kjeft, sier Stokka.

– De får også informasjon fra bedriften og ledelsen som er konfidensiell, selv om de gjerne ønsker å dele det med medlemmene, fortsetter Stokka, og legger til at de siste årene har vært særlig krevende:

– Gjennom finanskrisen og oljeprisfallet har mange av våre tillitsvalgte blitt stilt overfor ekstremt tøffe omstillinger.

Nøkkelen til godt fagforeningsarbeid

Stokka er klokkeklar på at organisasjonsarbeid og at fagforeningsarbeid skjer best nærmest mulig medlemmene. Det gjør lokale tillitsvalgte avgjørende. Han viser til Industri Energis arbeidsplan for 2019, som sier:

«Forbundets kompetanse ligger hos de tillitsvalgte i lokalavdelingene våre. Lokale tillitsvalgte vet hva som fungerer hos seg og kjenner sine egne arbeidsplasser best.»

Vi skal styrke fagforeninger med 20 medlemmer like mye som de med 5000

Industri Energi ønsker å jobbe tettere med lokalavdelingene våre. Samarbeide og involvere enda mer, og bli enda flinkere til å støtte opp, og drive erfaringsutveksling.

Med stor variasjon i ressurser og antall medlemmer lokalt, må det jobbes kreativt og på flere plan. Det er ikke én mal som passer for alle.

– For et forbund som Industri Energi er dette krevende. Vi skal være et forbund for fagforeninger med nærmere 5 000 medlemmer og de med 20 medlemmer. Vi skal passe til fagforeninger som har eksistert i hundre år, og de som er helt nye i bedriftene de har medlemmer. De med kun norske medlemmer, og de fagforeningene med medlemmer fra ti forskjellige land. Vi organiserer medlemmer i bedrifter som driver hele lokalsamfunn, og de bedriftene der ansatte er spredt over hele landet – og sokkelen, forklarer Stokka.

–Dette setter også helt spesielle krav til forbundet, og derfor har vi satt i gang noen helt konkrete tiltak for å møte denne situasjonen på en enda bedre måte, forteller han.

Gjennomgang av tillitsvalgtopplæringen

Et av tiltakene er en gjennomgang av forbundets tillitsvalgtopplæring.

– Gjennom at forbundet evaluerer seg selv vil vi forbedre arbeidet vi gjør, understreker Ommund Stokka.

En gjennomgang har to klare hovedmål:

  1. Få en inkluderende prosess der samarbeidskomiteer og andre organer i forbundet opplever prosessen som god, og der innspillene blir godt ivaretatt i det endelige resultatet.
  2. Forbedre forbundets opplæring av tillitsvalgte.

– Forbundets kurs- og kompetansearbeid er i dag godt. Tilbakemeldingene fra kursdeltagerne er nesten udelt positive. Allikevel er ikke forbundets opplæring av tillitsvalgte tilstrekkelig forankret i forbundets demokratiske organer, sier Stokka, og viser til at det er i stor grad forbundets administrasjon som i dag står for utformingen av kursplan og prioritering av tematikk for kursene.

– Det har heller ikke tidligere vært gjennomført en helhetlig gjennomgang av forbundets opplæring av tillitsvalgte der forbundets organer er blitt involvert, sier han.

–Vi vil også jobbe for å få en mer deltagende form for kursaktivitet, hvor kursdeltagerne i større grad også deler egne erfaringer på kursene. Og selvsagt totalt sett sørge for å lage enda bedre kurs og konferanser og forbedre forbundets opplæring av tillitsvalgte.

Å bygge på summen av erfaringene, samt en demokratisk forankring av veien videre, er i tråd med forbundets verdier og grunntanke.

– Forbundet vil også videreutvikle vårt digitale opplæringstilbud «Kompis» for å gi tillitsvalgte en rask grunnopplæring etter at de har blitt valgt, og før de har vært på sitt første kurs, forteller Stokka.

Større og sterkere Styrke

Fra Styrke-konferansen 2018, hvor en gruppe dykkere ble hedret for deres innsats for å organisere i dykkebransjen. Foto: Atle Espen Helgesen.
Fra Styrke-konferansen 2018, hvor en gruppe dykkere ble hedret for deres innsats for å organisere i dykkebransjen. Foto: Atle Espen Helgesen.

Forbundet har arrangert Styrke-konferansen i mange år, og dette er en viktig møteplass for tillitsvalgte og medlemmer. Nå blir konferansen større, og vi vil involvere de tillitsvalgte enda mer.

– Vi vil i år sørge for at flere kan delta på konferansen, og åpner for opptil 400 deltagere på konferansen, i motsetning til tidligere år der deltagerantallet har vært rundt 160.

– Like viktig er at vi involverer de tillitsvalgte i samarbeidskomiteene i mye større grad enn før. Dette for å sikre at konferansen forbundet arrangerer i større grad samsvarer til det som er nyttig for de tillitsvalgte, sier Stokka, og forklarer at datoen for konferansen endres slik at vi kan jobbe skikkelig med den.

– Dette krever mer ressurser og den blir derfor flyttet til desember måned.

Internposten

Skal forbundet lykkes med sitt arbeid, er det viktig med en kontinuerlig dialog med fagforeningsstyrene i bedriftene.

– Industri Energi har derfor oppretta internposten. Den går ut omlag hver 8. uke og meningen er at klubbleder og hovedtillitsvalgt skal ta saken med til sitt styre for å diskutere saken. I etterkant spiller styret tilbake til forbundet hva som er diskutert, forklarer Stokka

–Dette er svært nyttig, både som erfaringsutveksling og for å styrke de lokale klubb og avdelingsstyrene, men også for forbundet, sier Stokka.

– Når mange diskuterer det samme samtidig, kommer det ofte frem gode ideer.

Han forteller at så lang har internposten handlet om hvordan nyansatte møtes av sin fagforening, de nye innleiebestemmelsene, organisasjonsgraden i forbundet og hvordan vi profilerer oss.

Noen å snakke med

Tillitsvalgte som alle går til, har ofte også behov for å prate med noen.

– Mange tillitsvalgte føler ofte på et press og står oppe i situasjoner som kan som kan være svært belastende psykisk, sier Stokka.

– Forbundet har derfor et tilbud til tillitsvalgte som opplever slike krevende situasjoner, i form av en profesjonell samtalepartner, sier han, og presiserer at de som bistår de tillitsvalgte selvsagt har taushetsplikt.

Dette vil alltid være viktig arbeid

Tillitsvalgtåret 2019 betyr ekstra fokus, men som Stokka påpeker er det å styrke og løfte frem tillitsvalgt-apparatet et arbeid som pågår kontinuerlig.

– Vi har hatt fagforeninger i Norge i over hundre år. Arbeidet med at tillitsvalgte skal kunne skjøtte sitt verv på en best mulig måte verken begynner eller avsluttes med tillitsvalgtsåret. Det er likevel en god anledning til å løfte frem hvor avgjørende lokale tillitsvalgte er for ikke bare fagbevegelsen spesielt, men for hele samfunnet, avslutter han.