Tillitsvalgte og verneombud diskuterte aktuelle saker i oljeindustrien

Direktør Anne Myhrvold i Ptil deltok på samrådsmøtet for norsk sokkel i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen
Direktør Anne Myhrvold i Ptil deltok på samrådsmøtet for norsk sokkel i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

fredag 26. april 2019

Industri Energi arrangerte torsdag et samrådsmøte for tillitsvalgte og verneombud i oljeindustrien der situasjonen i bransjen ble diskutert.

Drøyt 50 tillitsvalgte og verneombud fra hele næringen deltok på samrådsmøtet for norsk sokkel som foregikk i Stavanger torsdag. Blant sakene som ble diskutert var den politiske situasjonen for bransjen, arbeidstidsordninger og såkalte IO-sentre (integrerte operasjoner).

Det ble også gitt orienteringer rundt det pågående arbeidet med ny forvaltningsplan for Barentshavet og fjorårets stortingsmelding om HMS.

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet gjestet møtet. Hun forklarte hvordan Ptil skal være et sterkt og tydelig tilsyn, og at Ptil vil styrke sine aktiviteter for å sikre at selskapene lukker avvik. Samtidig understrekte hun at den norske modellen er basert på tillit og at partssamarbeidet er helt avgjørende.

Knut Thorvaldsen, viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass, understrekte at hele næringen har en felles interesse av sikker og effektiv drift på norsk sokkel. – Vi har et høyt HMS-nivå på norsk sokkel og må hele tiden jobbe for å forbedre dette, sa han og understrekte at bransjen er innstilt på å ha et best mulig partssamarbeid.

Petroleumstilsynet og Norsk olje og gass fikk med seg en rekke innspill og kommentarer fra de frammøtte tillitsvalgte og verneombudene.