Tillitsvalgte er heltene i arbeiderbevegelsen

– Gjennom fellesskap og hardt arbeid skal vi overlate et bedre Norge til de som kommer etter oss, sa nyvalgt 2. nestleder, Ommund Stokka, til Industri Energis landsmøte onsdag ettermiddag.

Stokka presenterte forbundsstyrets innstilling til organisasjonspolitisk uttalelse og var klar på at selv om Industri Energi har lykkes med mye, er det fortsatt mye som gjenstår.

Fra Gerhardsen til nye industrier

– En fagforenings makt, er i vesentlig grad avhengig av tilslutningen den har, siterte Stokka fra Einar Gerhardens klassiske bok Tillitsmannen (1946).

Stokka var derfor tydelig på forbundet må ha fokus på å styrke organisasjonsgraden innen både eksisterende og nye industrier som batteriproduksjon, hydrogenproduksjon, havvind og karbonfangst og lagring. Bransjer som gror frem fra industrien våre medlemmer allerede jobber i, forklarte han.

Stokka understreket også viktigheten av at hele forbundet må bidra i arbeidet med å styrke organisasjonsgraden.

– Om vi skal sitte på et kontor i Oslo eller Stavanger og lage planene og tro vi vet alt, så skjer det svært lite. Det finnes ingen mal som passer alle, argumenterte han.

Skal stille bedre koordinert til forhandlinger

Stokka viste til at mange av Industri Energis medlemmer jobber på minstelønnsoverenskomster, med lokale forhandlinger etter det sentrale tariffoppgjøret er ferdig.

– Gjennomføringen, virkemidler og sanksjonsmidler varierer fra bedrift til bedrift, og fra overenskomst til overenskomst, fortalte han.

I organisasjonspolitisk uttalelse foreslås det derfor at i hovedoppgjørsår skal gjennomføres bransjevise kurs og samlinger i forkant av de lokale forhandlingene. Samlingene skal ha fokus på erfaringsutveksling og strategi.

– Dette har vi ikke gjort før, men vi ser at i stadig flere bransjer koordinerer arbeidsgiverne seg før lokale forhandlinger, da må vi gjøre det samme, slo han fast.

Ommund Stokka og resten av det nyvalgte arbeidsutvalget i Industri Energi, som skal jobbe for å styrke organisasjonen den neste landsmøteperioden. Foto: Leiv Martin Green

Skal fortsette arbeidet med vertikal organisering

Organisasjonspolitisk uttalelse inneholder også tydelige formuleringer på at forbundet skal fortsette arbeidet med vertikal organisering. Altså at ansatte på samme bedrift skal kunne være i samme fagforening, uavhengig av utdannelse og stillingstittel.

– Per i dag har LO organisasjonsgrenser tilpasset et arbeidsliv i etterkrigsårene, sa Stokka og forklarte:

– I dag kan to brødre jobbe på samme industribedrift, den ene ingeniør og den andre fagarbeider. I familieselskapet er de likestilt, men i fagforeningen tvinges de til forskjellige forbund.

Stokka mente at en av nyere tids viktigste utviklinger i arbeiderbevegelsen, var da det daværende oljearbeiderforbundet NOPEF utviklet vertikale overenskomster og tariffavtaler.

– De sørget for at det var like naturlig å melde seg inn i en fagforening, enten man har lang utdannelse eller er fagarbeider.

Ett av tiltakene for å lykkes med vertikal organisering vil være å opprette lokale pilotprosjekter for å høste flere erfaringer.

Lilla sauer og personvern

Stokka hadde latt seg inspirere av flere litterære verk enn Gerhardsens, også protokoller fra Norsk Kjemisk Industriarbeidsforbund på 70-tallet hadde den nyvalgte nestlederen satt seg inn i:

– På Karmøy ble sauer lilla på grunn av fluorinnholdet, dette opptok landsmøtene og de tillitsvalgte krevde kollektive motsvar. Løsningen ble å opprette miljøtillitsvalgte i fagforeningene, og da arbeidsmiljøloven kom, utpekte vi verneombud, sa han.

Fluor-problemene fant sin løsning gjennom utvikling og bygging av renseanlegg på fabrikkene. Stokka mente de tillitsvalgtes rolle i saken, må stå som eksempel på hvordan nåtidens utfordringer kan løses:

– Spørsmål rundt personvern, lagring av personopplysninger og overvåking, tiltar i tråd med digitaliseringen av arbeidslivet, forklarte han.

Stokka mente derfor at personvernombud må utpekes og at datatillitsvalgtrollen må videreutvikles.

Stolt av ungdomsarbeidet

Stokka, som i sin tid selv ble rekruttert til forbundet som ungdomssekretær, brukte også tid på å berømme arbeidet til Industri Energi Ung.

– Industri Energi Ung har over flere år jobbet systematisk for å nå alle de yrkesskoleelevene som skal ta læretiden sin i våre bransjer med skolebesøk. Dette arbeidet er av stor betydning for forbundet, roste han og slo fast at:

– Ungdomsarbeidet er en avgjørende rekrutteringsarena, ikke bare av medlemmer, men ikke minst også fremtidige tillitsvalgte.