Tillitsvalgte delte erfaringer på folkevalgtsamlingen til IE&FLT

– Jeg engasjerer meg i politikken for å kunne påvirke og bidra til å forbedre hverdagen for folk, sier hovedtillitsvalgt Bente Seljebakken Klausen i IE&FLT.

Folkevalgtsamlingen gir tillitsvalgte og andre folkevalgte fra forbundet en mulighet til å treffes og dele erfaringer med politisk arbeid, og gjennomslag i lokalpolitikken.

Både tillitsvalgte og folkevalgte: Bente Seljebakken Klausen og Jan Haugen. Foto: Egil Brandsøy.

Samlingen gikk nylig over to dager i Trondheim ved Lerkendal stadion, og tok opp viktige temaer som næringspolitikk, energi, faglig-politisk samarbeid og kommunikasjon.

Flere politikere besøkte samlingen og holdt innlegg.

Leder for samfunnspolitisk avdeling i forbundet, Geir Seljeseth, var konferansier under samlingen. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi må ta ansvar og være aktive

– Samlingen gir oss mulighet til å få påfyll, og det gir oss et verktøy for å fremme forbundets politikk, forklarer Jan Haugen, som er leder for elektrokjemisk samarbeidskomite og hovedtillitsvalgt på Washington Mills. I tillegg sitter han i kommunestyret i Orkanger kommune.

– Det vi driver med som tillitsvalgte, det er påvirkning av medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Og når du løfter blikket litt, så er det også rammevilkår og politikk, fastslår han.

Forbundsleder Frode Alfheim i samtale med Thomas Eggan og Jan Haugen i en av pausene. Foto: Egil Brandsøy.

Haugen er krystallklar på at det er viktig å engasjere seg.

– Det er viktig å ta ansvar og være aktiv når det gjelder saker vi bryr oss om, i stedet for å sitte stille. Vi må engasjere oss, stå opp for våre meninger, og arbeide for endring, konstaterer han.

Fremmer politisk viktige saker

Bente Seljebakken Klausen, hovedtillitsvalgt i treforedlingsbedriften Borregaard, er også aktiv i politikken. Hun er leder av LO i Sarpsborg og Rakkestad.

Bente Seljebakken-Klausen og Jan Haugen. Foto: Egil Brandsøy.

Klausen nevner at folkevalgtsamlingen er viktig for å få inntrykk av hva forbundet tenker.

– Vi har veldig mange forskjellige politiske ståsteder innad i forbundet også, sier hun.

Klausen slår fast at hun engasjerer seg i politikken for å kunne påvirke og bidra til å forbedre hverdagen for folk.

– Det er avgjørende for meg å være en drivkraft for å sikre ordentlige arbeidsforhold både i fylket og kommunene, understreker hun.

“Vår mann i LO” Are Tomasgard besøkte folekvalgtsamlingen og holdt innlegg. Foto: Egil Brandsøy.

En av tingene hun fokuserer på, er at samferdselen skal være god, både jernbane, veier og broer.

– Det er viktig at det er i orden, slik at folk kan komme seg til og fra, konstaterer hun.

Tord Lien, tidligere olje- og energiminister og i dag konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar i Aneo – holdt innlegg på folkevalgtsamlingen. Foto: Egil Brandsøy.

For sin del nevner Jan Haugen tre ting som er viktige å fokusere på i politikken.

– Det som er viktig, er å øke forståelsen for industrien sin rolle i det grønne skiftet. Vi må få fart på ny kraftproduksjon, og vi må beholde stabile rammevilkår, slår han fast.

AU-medlem Henning Skau og Jan Haugen. Foto: Egil Brandsøy.

Her er et fotogalleri fra dag én av konferansen: