Til minne om Helge Ellingsen

Det er med sorg Industri Energi har mottatt meldingen om at Helge Ellingsen har gått bort.

Helge Ellingsen (f 1947), tidligere klubbleder og nestleder i Industri Energi Schlumberger (nå SLB), døde 20. mars etter noen ukers sengeleie ved Stavanger Universitetssykehus.

Helge Ellingsen var en bauta i fagbevegelsen. Han var en av pionerne bak oljeserviceavtalen fra 1992, som i dag er en av de største avtalene i Industri Energi. Og han var sentral i oppbyggingen av Inspektoratet som jobber mot sosial dumping på sokkelen.

Helge begynte i Schlumberger i mai 1978 og var fagforeningsmann gjennom hele arbeidslivet. Han var en rolig og sindig person, men alltid besluttsom. Og alltid opptatt av å ta vare på folk.

Han var svært kunnskapsrik og høyt respektert, både av kollegaene og arbeidsgiverne. Det ga gode resultater.

Helge Ellingsen var klubbleder i Industri Energi-klubben i Schlumberger fram til 2014. Deretter fortsatte han som nestleder til han ble pensjonist i 2016. Også etter at han hadde gått av med pensjon bidro han som en sentral rådgiver for forbundet og klubben, både i forhandlinger og krevende saker.

Savnet etter Helge Ellingsen blir stort. Våre tanker går til hans nærmeste.