Til klubber og avdelinger: Husk å registrere nye tillitsvalgte i Klubbkontoret

mandag 4. mars 2019

Det er årsmøtetid og nye tillitsvalgte velges. I den forbindelse er det viktig at dere er flinke til å gå inn på Klubbkontoret og registrerer endringene i klubben/avdelingen.

Tillitsvalgte som har status som leder, nestleder, sekretær eller kasserer kan gjøre dette. Det er dog avgått leder sin siste plikt å sørge for at dette blir gjort.

Dagen etter at nye tillitsvalgte er lagt inn, vil de nye tillitsvalgte ha tilgang til Klubbkontoret – som de logger seg på via Min side.

Slik går dere frem for å registrere nye tillitsvalgte:

1. Logg inn på klubbkontoret, gå inn på «Handlinger» og velg «Nytt avdelingsstyre». Se skjermdump under.

2. Skjemaet som da kommer opp (se under) vil inneholde tidligere tillitsvalgte. Bytt ut slik at riktige navn står i alle felt og avslutt med å klikke på knappen nederst hvor det står «Registrer styre».

Når dette er gjort, er dere i mål. Dagen etter vil nye tillitsvalgte ha tilgang til Klubbkontoret fra Min side.

Veldig viktig at dere gjør dette, og blir dere sittende fast – send oss en e-post

Forbundet sentralt er helt avhengige av å ha oppdatert informasjon om hvem som er tillitsvalgte ute i bedriftene.

er har vi beskrevet hvordan dere gjør det, og i de aller fleste tilfeller skal det være svært enkelt å utføre disse endringene for dere klubber og avdelinger selv.Allikevel er det alltid situasjoner hvor det av en eller annen grunn ikke går, og da sender dere en e-post til Bente Havre med oversikt over nytt styre. Husk å ta med all den nødvendige informasjonen – se skjermdump av skjemaet over (altså titler, navn, e-postadresser, telefonnumre).