Til klubber og avdelinger: Har dere husket å registrere styret i Klubbkontoret? Frist 29.09

torsdag 26. september 2019

Alle avdelinger og klubber skal hvert år etter årsmøtet registrere styret sitt på Klubbkontoret. På grunn av personvernregler har alle tillitsverv en utløpsdato, og har man ikke registrert tillitsvervene innen den datoen mister man tilgangen til Klubbkontoret. Har dere ikke husket å oppdatere styreinformasjonen deres – må dere gjøre dette så fort som mulig og senest 29. september.

Klubbkontoret logger dere inn på via Min side.

Der inne ligger det et skjema hvor informasjon om styret og tillitsverv skal skrives inn.

Husk og at selv om det ikke har vært endringer i styret, så må dere gå inn og oppdatere skjemaet. Dette gjør dere ved å klikke på «registrer» nederst på siden.

Veldig viktig at dette er på plass

Gjør dere ikke dette vil dere miste tilgangen fra og med 30.09 og falle ut av forbundets oversikt over tillitsvalgte. Derfor er det utrolig viktig at alle tar seg tid til å gjøre denne jobben.

Oppdatert informasjon er alfa omega – både for dere, og for oss!