Til felles kamp for gode rammevilkår og industriutvikling

fredag 9. november 2018

Samarbeidskomiteene i Aluminium og Elektrokjemisk Industri arrangerte i år sine høstmøter sammen. Medlemsbedriftene har en rekke felles interesser og utfordringer. For selskapene er gode rammevilkår essensielt for videre utvikling og vekst. Dette er bedrifter som er totalt avhengig av en sunn og bærekraftig industri- og næringspolitikk. På møtet stilte over 60 tillitsvalgte fra bransjen, næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, LO-sekretær, Are Tomasgard og samtlige i forbundets ledelse.

Industri Energis styrke og fanesaker ligger blant annet i industri- og næringspolitikk. Forbundet jobber kontinuerlig opp mot det politiske systemet for å påvirke og få gjennomslag for saker som er viktig for norsk industri innen landbasert- og offshorevirksomhet. Deltagerne på møtet kom fra virksomheter, hvor nettopp gode rammevilkår, forutsigbarhet og langsiktige avtaler er viktig for utvikling og vekst. Årets høstmøte var godt lagt til rette for erfarings-utveksling, gode diskusjoner og debatter.

Samarbeidskomiteenes ledere, Ørjan Normann og Cay Nordhaug åpnet møtet, ønsket velkommen og ga ordet til første innleder som var Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre.

Nær et regjeringsskifte

Støre startet med å vise til siste ukers spenning, hvor KrFs leder, Knut Arild Hareide, ønsket å gå i tettere samarbeid med Arbeiderpartiet, men tapte kampen på Landsmøtet. Partiene har samarbeidet bra i en del saker og står nær hverandre på en del områder. Om partiet nå hadde valgt å støtte venstresiden, kunne vi ha stått overfor et regjeringsskifte.

«Når KrF i stedet forsvinner inn i en blå regjering, så kan det bli skarpere fronter i politikken, høyere temperatur og mer står på spill», sa Støre. Han hilste samtidig det velkommen og mente at alt ville bli mer tydeligere nå og at det også kunne være bra.

En mer aktiv næringspolitikk

Et av Arbeiderpartiets viktigste satsnings-områder er industri- og næringspolitikk. «Vi har både kraft og kompetanse. Vi har mulighet til å utvikle industri som gir lavere utslipp. Må være mer aktive politisk på dette området. Alle gode ideer som skaper aktivitet er vi for. Vi har en klimaoppgave som vi må gjøre til en mulighet», sa han.

Det skal satses på fornybar industri og vannkraft. «Vi må få til ordninger som sørger for nye energiformer som kan bidra til en klimavennlig industri. Fornybar kraft skal fortsatt være et konkurransefortrinn for norsk industri. Vi vil jobbe i Stortinget for å sikre kraftintensiv industri», var Støres klare melding til salen.

Viktig å bruke handlingsrommet EØS-avtalen gir

Støre viste også til at globalt spill kunne få innvirkning og konsekvenser for norsk industri. EØS-avtalen, som nær ingen elsket tidligere, har han blitt sterk tilhenger av. «Avtalen trygger vår økonomi. Det er derfor viktig at vi bruker det handlingsrommet som denne avtalen gir», mente han.

Når det gjelder energisamarbeidet Acer, så ble det sagt at de ikke kunne gå inn i dette dersom de ikke fikk gjennomslag for kravene sine – krav som blant annet var kommet som innspill fra Industri Energi. «Vi vil ikke gå inn i dette hvis det er negativt for oss, eller at det setter noe på spill», sa Støre. Den 4. energipakken omtalte han som en heller utvannet sak.

Stort engasjement i salen

Rammevilkår og forutsetninger for norsk industri engasjerte og opptok forsamlingen. Jonas Gahr Støre hadde satt av god tid til spørsmål, innspill og kommentarer.

På møtet ble det utrykt sterk skepsis til kabler. Støre mente Norge måtte være koblet opp mot landene rundt, men det legges ikke opp til utbygging nå. «Vannkrafta vår skal ikke konkurrere med kabler her og der», var forbundsleder, Frode Alfheims klare mening på dette området.

Ørjan Normann viste til Arbeiderpartiets partiprogram vedrørende oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Denne delen av programmet var meget bra. Industri Energi og LO adopterte og implementerte derfor dette i sitt program ved forrige landsmøte/-kongress. Han konstaterte nå at AUF hadde igjen fremmet sitt, noe annerledes, syn.

«Vi forventer at Arbeiderpartiet her er klokkeklare og forholder seg til sitt partiprogram», sa Normann. Støre forsikret her at de forholdt seg til det som var bestemt. «Vi begynner eventuelt med en konsekvensutredning, får grunnlaget og så kan vi gå videre». Det er mange meninger om denne saken, og han oppfordret derfor også forbundet til å være på banen.

Frode Alfheim ga ros til partilederen for kapitlene om industri- og næringspolitikk i deres partiprogram. «Dette kan partiet bygge videre på og må ikke gå vekk fra», sa Alfheim.

Støre avsluttet sitt innlegg med å vise til viktigheten av kompetanseutvikling og hvor vi må ha et arbeidsliv hvor det også er plass til arbeidstakere med redusert arbeidsevne.

I industripolitikk har klart både Arbeiderpartiet og forbundet felles interesser og mål. Kampen for gode rammebetingelser er derfor saker vi bør stå sammen om – sammen er vi sterkere!

Støre takket for at han fikk komme, syntes besøket hadde vært både nyttig og lærerikt og hilste salen på gjensyn.

Takk til alle for en flott konferanse!

Under oppsummeringen var det tydelig at begge samarbeidskomiteene var meget godt fornøyde med å ha en slik felles konferanse. Medlemsbedriftene har like interesser og utfordringer. Det er mange viktige fellessaker fremover som vil kreve tettere dialog internt i hele forbundet, og derfor er det også viktig å treffes på tvers av bransjene og komiteene.

«Vi har viktige saker som står foran oss politisk.CO2, nettariff og kraft er noen av våre viktigste saker som begge samarbeidskomiteene kommer til å samarbeide om videre opp mot politikerne.Vi er nødt til å opprettholde de konkurransefortrinnene vi har i Norge for denne type industri. Og vi vil jobbe videre med å få enda bedre rammevilkår for våre arbeidsplasser», var deres oppsummering av en meget viktig og flott konferanse.