Tidsplanen klar for mulig sammenslåing med FLT

Intensjonsavtalen og tidsplanen for sammenslåingsprosessen med FLT er klar. Går alt etter planen, kan et nytt felles forbund være vedtatt like før jul.

Industri Energis forbundsstyre har godkjent intensjonsavtalen og tidsplanen for sammenslåingsprosessen med FLT. Dermed kan det være duket for sammenslåingslandsmøte i desember.

Forbundsleder Frode Alfheim sier vedtaket er et godt steg videre i sammenslåingsprosessen.

– I høst reiste vi land og strand rundt for å lytte og prate med tillitsvalgte om muligheten for å danne et nytt forbund sammen med FLT. Landsmøtet til FLT vedtok med stort flertall å gi grønt lys for å gå videre med forhandlinger. Disse forhandlingene er vi nå godt i gang med og rammeverket for veien videre er nå klar, forteller han.

Prosessen fremover består av konkrete forhandlinger mellom Industri Energi og FLT. Oppnås det enighet i forhandlingene, vil de respektive forbundene kalle inn til ekstraordinære landsmøter hvor de tillitsvalgte som velges til delegater vil ta endelig stilling til om det blir sammenslåing.

– Vårt tydelige mål med en eventuell sammenslåing er å skape et forbund som til sammen blir større, sterkere, og bedre for våre medlemmer og tillitsvalgte. Det er også bærebjelken i dialogen og forhandlingene vi har med FLT, sier Alfheim.

Skal ha en åpen og involverende prosess

Forbundslederen er tydelig på at det skal være en åpen og involverende prosess hvor medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal gis god informasjon underveis.

– Ambisjonen må være at når vi kommer til desember, så er det to forbund preget av entusiasme og opplevelsen av å ha tilbakelagt en ryddig og god prosess som møtes, sier han.

Dersom den foreløpige tidsplanen følges, vil Industri Energi ha ekstraordinært landsmøte om formiddagen den 11. desember. Sammenslåingslandsmøtet avholdes eventuelt senere samme dag. FLT legger opp til å ha sitt ekstraordinære landsmøte 20-21. oktober.

Innkalling til disse møtene vil skje på normal måte etter de to forbundenes vedtekter. For Industri Energi betyr det at det er landsstyret som eventuelt vil fatte vedtak om å kalle inn til ekstraordinært landsmøte.

– Det første som skjer videre nå, er at vi skal jobbe intenst og godt med å utarbeide grunnlaget for en eventuell sammenslåing. Dette har vi organisert gjennom arbeidsgrupper, og de jobber med stor entusiasme, sier Alfheim.