Teknologioptimister og knallharde krav om ordnede arbeidsforhold

Engasjerte debattdeltakere. Fra venstre: Inger Sethov, Hans-Christian Gabrielsen og Jonas Gahr Støre. (Foto: Runa Andersen.)
Engasjerte debattdeltakere. Fra venstre: Inger Sethov, Hans-Christian Gabrielsen og Jonas Gahr Støre. (Foto: Runa Andersen.)

tirsdag 3. desember 2019

-Jeg er en teknologioptimist, og tror at vi skal klare det grønne skiftet ved å utvikle norsk industri på skuldrene av norsk olje-og gassnæring. Denne næringen er i høyeste grad en del av løsningen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

-Det er mye snakk om teknologi, men vi må også sikre at norsk industri har ordnede lønns-og arbeidsforhold, sier Arbeiderparties leder, Jonas Gahr Støre.

EØS må bestå

Det nikket selvfølgelig Gabrielsen fornøyd til på Styrke-konferansen.

Jonas Gahr Støre ble utfordret på EØS-avtalen, og om han kunne garantere at Arbeiderpartiet ville stå last og brast med den.

-Det kan jeg garantere. Det er et overveldende flertall i det norske folk som ønsker EØS-avtalen, bort sett fra i partiet Rødt. Det har jeg også poengtert overfor min gode venn, Senterparti-leder Tryge Slagsvold Vedum. Det er faktisk mye sunt og godt bondevett blant en del medlemmer av Senterpartiet, også, sier Støre og får frem humring i salen.

Inger Sethov fremhever at en av de største suksessfaktorene for Hydro er fagorganisering.

-Jeg mener at dette også er en viktig eksportartikkel. Da Hydro tok over Alunorte i Brasil, inviterte daværende konserndirektør Svein Richard Brandtzæg de brasiliankse fagforeningslederne på sitt kontor. Det hadde de aldri opplevd under tidligere eier. Jeg mener at de tillitsvalgte i Hydro med Sten Roar Martisen i spissen virkelig har bidratt til den gode dialogen vi har med våre tillitsvalgte og ansatte i Brasil.

Gahr Støre repliserte.

-Fagforeningsmedlemskap må opp, både i Norge og andre land, sier han mens deltakerne i salen nikker fornøyd.

Hans-Christian Gabrielsen sier at det er særdeles viktig også at Regjeringen manner seg opp til å ta en investeringsbeslutning for å bidra til fangst og lagring av CO2 på norsk sokkel.

-Equinor har løsningen klar, men de kan ikke ta kostnadene alene. Staten må bidra. Det vil koste penger, men vi har ikke råd til å la være. Husk også på at dette forhåpentligvis vil gi store eksportinntekter til norsk industri og det norske samfunnet. Det samme gjelder også for Norcem i Brevik og avfallsanlegget på Klemetsrud sier han.