Industri Energi tar initiativ til nasjonal dugnad for å utdanne offshore-kokker

Klubbleder i Coor, Herdis Rosland Eide og Per Holstein, klubbleder i ESS inviterer hele bransjen til en nasjonal dugnad for å rekruttere flere kokker offshore.
Klubbleder i Coor, Herdis Rosland Eide og Per Holstein, klubbleder i ESS inviterer hele bransjen til en nasjonal dugnad for å rekruttere flere kokker offshore.

torsdag 10. januar 2019

Leder i Industri Energi-klubben i ESS, Per Holstein er bekymret for kokkemangelen offshore. – Det er utfordrende å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Nå trenger vi en nasjonal dugnad mellom myndigheter, fagforeninger og selskaper for å rekruttere ungdommen til forpleiningsbransjen, sier Holstein.

Forpleiningsbransjen offshore opplever nå stort behov for kvalifisert arbeidskraft i næringene, spesielt etter kokker og renholdere.

Per Holstein er leder av fagforeningen for ansatte i ESS som leverer forpleiningstjenester til store oljeselskaper og riggeiere på norsk sokkel.

– Bransjen har opplevd store svingninger, men nå er næringen på vei opp og vi har et skrikende behov for kokker og renholdere som ønsker å jobbe i forpleiningen offshore. En av årsakene er at det utdannes for få kokker, en annen er at ungdom trenger forutsigbarhet og søker seg til andre bransjer enn offshore, sier Holstein.

Vil vise at forpleining offshore er en stabil og attraktiv arbeidsplass

I Norge har vi lange tradisjoner for partssamarbeid, nettopp for å skape vekst og felles framtid. Nå vil forpleiningsbransjen invitere hele bransjen til en nasjonal dugnad.

–Vi i Industri Energi vil ta et initiativ opp mot Fylkesopplæringsnemda, rigg- og operatørselskaper og arbeidstakerorganisasjoner slik at vi sammen kan legge en plan for å sikre oss kvalifisert arbeidskraft for fremtiden, sier Holstein i ESS.

–Vi ønsker å legge til rette for ungdom som nå lurer på om de skal utdanne seg til kokk, ved å tilby gode lærlingeordninger offshore. Men da må vi ha med oss selskapene, sier han. Vi må sette i gang med rekrutteringen nå, ikke om fem år, da er det for sent.

Holstein får støtte av kollega og klubbleder i Coor, Herdis Rosland Eide.

–I tillegg til gode ordninger for lærlinger er forutsigbarhet en viktig faktor for å rekruttere unge til bransjen. Vi må jobbe sammen for å sikre flere faste stillinger og stabile arbeidstidsordninger. Gjennom slike initiativer kan vi vise at forpleining offshore er en attraktiv arbeidsplass, sier hun.