Svært skuffet over at Equinor ikke vil føre olje til Veidnes

Forbundsleder Frode Alfheim er skuffet over at Equinor ikke vil ilandføre olje fra Barentshavet.
Forbundsleder Frode Alfheim er skuffet over at Equinor ikke vil ilandføre olje fra Barentshavet.

fredag 13. desember 2019

-Vi er svært skuffet over at Equinor med partnere har bestemt seg for å ikke føre oljen fra Johan Castberg-feltet til en oljeterminal på Veidnes i Finnmark, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Equinor har selv vært med på å skape forventningene om store lokale ringvirkninger, da det i 2013 med inviterte politikere og media tilstede, presenterte sin plan om en oljeterminal på Veidnes utenfor Honningsvåg i Nordkapp kommune.

Siden har planen blitt utsatt en rekke ganger, og fredag formiddag sendte Equinor ut en melding der selskapet slår fast at det ikke vil gå videre med planen om oljeterminal på Veidnes og at man i stedet har valgt offshore omlasting for oljen fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

-Vi har vært sterke tilhengere av den opprinnelige planen for Johan Castberg-utbyggingen, med ilandføring av oljen og bygging av en oljeterminal på Veidnes. Det ville gitt lokale arbeidsplasser og store regionale ringvirkninger, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han er svært skuffet over at partnerskapet, med Equinor i spissen, nå velger å gå vekk fra denne løsningen.

-Hvis vi skal ha tro på økt petroleumsaktivitet i Barentshavet og det som kalles en ny oljeprovins i nord, så skufler man nå vekk en gylden mulighet for å etablere god infrastruktur som kunne bidratt til å øke aktiviteten i området ytterligere, sier Alfheim.

Samtidig er han spent på om siste ord i saken er sagt. – I sin behandling av planen for Johan Castberg-feltet var Stortinget tydelig på utbyggingen må skape ringvirkninger lokalt og understrekte betydningen av at Equinor jobber videre med terminalløsning på Veidnes.

Stortinget skrev: «Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.»

-Jeg krever at Stortinget og regjeringen følger opp dette, sier Frode Alfheim.

Han slår fast at Veidnes-terminal ikke bare er viktig for Nordkapp kommune, men en viktig sak for hele den nordnorske landsdelen.