Svært gledelig at Stortinget setter endelig stopp for NorthConnect

Stortinget setter stopp for NorthConnect og krever at kun Statnett får drifte utenlandskabler. Illustrasjonsfoto.
Stortinget setter stopp for NorthConnect og krever at kun Statnett får drifte utenlandskabler. Illustrasjonsfoto.

tirsdag 31. mars 2020

Forbundsleder Frode Alfheim er svært glad for at alle partier på Stortinget, unntatt Frp, slutter opp om et forslag om å snarest endre energiloven, slik at Statsnetts monopol gjenopprettes.

Stortingets energi- og miljøkomité, minus Frp, er enig om at statsråden må legge fram en proposisjon som gjør at kun Statnett får drifte strømkabler til utlandet. Samt at det ikke skal bygges noen utenlandskabler før man har høstet erfaringer fra de to kablene som allerede er under bygging til England og Tyskland. Og at erfaringene fra disse kablene må være positive, før man eventuelt bygger mer.

– Dette utelukker NorthConnect-kabelen for alltid. Det er med å skape trygghet rundt tilgangen til og prisen på kraft framover,noe som er svært gledelig både for folk flest og ikke minst for fastlandsindustrien vår, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

-Det betyr også at eventuelle andre private aktører som har planer om utenlandskabler kan spare seg både tid og penger, for de vil ikke få konsesjon, sier han.

Industri Energi har kjempet imot NorthConnect i flere år, fordi kabelen ville gitt økte strømpriser for folk og industri.Senest 9. mars arrangerte forbundet med samarbeidspartnere en demonstrasjon mot kabelen utenfor Stortinget.

Olje- og energidepartementet bestemte i forrige uke at om at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken om kraftkabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland.

Industri Energi organiserer 56000 industriarbeidere innen både landindustrien og olje- og gassbransjen. Mange av våre medlemmer jobber i kraftforedlende industri, med produksjon av metaller som aluminium, silisium, nikkel, sink og ferrolegeringer. Den kraftforedlende industrien er avhengige av store mengder fornybar energi til konkurransedyktige priser i det globale markedet de konkurrerer i.