Suksess med helikopterseminar, kan bli et årlig arrangement

Torstein Sandven (Norsk Flygerforbund) og Henrik Fjeldsbø (Industri Energi) var meget fornøyd med arrangementet på Sola. Foto: Atle Espen Helgesen
Torstein Sandven (Norsk Flygerforbund) og Henrik Fjeldsbø (Industri Energi) var meget fornøyd med arrangementet på Sola. Foto: Atle Espen Helgesen

fredag 5. april 2019

Industri Energi og Norsk Flygerforbund arrangerte denne uka et seminar om helikoptersikkerhet, teknologi og beredskap på Stavanger lufthavn, Sola. – Sammen setter vi helikoptersikkerhet på agendaen og vi håper dette kan bli et årlig arrangement, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø og Torstein Sandven i Helikopterutvalget.

-Arrangementet var en suksess og stor interesse gjør at vi trolig gjentar dette til neste år. Kanskje det kan bli et årlig arrangement, sier Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi og leder i LOs Helikopterutvalg.

Seminaret var fullbooket med 50 deltakere allerede noen uker i forkant og man måtte si nei til mange som ønsket å komme.

Helikopterseminaret rettet seg primært mot ansatte i helikopterbransjen, men også for verneombud og tillitsvalgte som jobber innen olje- og gassbransjen.

-Målet var å dele informasjon om LOs helikopterutvalg, orientere om hvilke saker vi jobber med og hvordan utvalget påvirker utviklingen innenfor helikoptersikkerhet, sier Fjeldsbø.

Førstehånds kjennskap til nye saker

Byron Ward fra Bell Helicopter presenterte deres nyeste helikopter Bell 525. Foto: Atle Espen Helgesen
Byron Ward fra Bell Helicopter presenterte deres nyeste helikopter Bell 525. Foto: Atle Espen Helgesen

Deltakerne fikk grundig informasjon om hva som skjer innenfor offshore helikopterbransjen.

-Det var en god anledning for folk som jobber i bransjen til å få førstehånds kjennskap om aktuelle saker og mulighet til å komme med innspill til disse, sier han.

I tillegg holdt programdirektør Byron Ward i Bell Helicopter, en grundig presentasjon av selskapets nyeste maskin Bell 525 Relentless. Denne maskinen er under utvikling og aktuell på norsk sokkel.

Helikopterutvalget besøkte i fjor høst Bell i Texas. Her kan du lese reportasje fra besøket.

Det var også mulig for folk å stille spørsmål direkte til sjefen for 525-utviklingsprogrammet. Og man kunne komme med forslag til forbedringer, før produktet er endelig sertifisert.

– Det er en unik mulighet for vanlig ansatte i bransjen, sier Fjeldsbø.

Ikke bare offshore helikopter

Erik Hamremoen orienterte om den nye organisasjonsstrukturen. Foto: Atle Espen Helgesen
Erik Hamremoen orienterte om den nye organisasjonsstrukturen. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energis helikopterutvalg skiftet nylig navn til LOs helikopterutvalg. På seminaret orienterte Erik Hamremoen, luftfartsrådgiver i LO og nestleder i Helikopterutvalget, om den nye organisasjonsstrukturen.

-Helikopterutvalget sorterer nå under LOs næringspolitiske avdeling, men ledes fortsatt av Industri Energi. Utvalget er representert med flere forbund og har nå 19 medlemmer. Men den store forskjellen fra tidligere er at utvalget ikke lenger bare jobber med offshore helikoptersikkerhet, men også innlandshelikopter og militære helikoptre, sier han.

-Det gir oss betydelig mer bredde, økt kunnskap og mer påvirkningskraft.

Nylig ble Helikopterutvalget, som første passasjerrepresentant noensinne, invitert med i Helioffshore, som er forumet der oljeselskapene og helikopteroperatørene diskuterer offshore helikoptersikkerhet på et globalt nivå.

Helikopterutvalget krever å delta alle steder der helikoptersikkerhet blir utformet.

Viktige seire for utvalget

Tommy Olsen fra NHF fortalte om hvordan Helikopterutvalget har jobbet med Hofo-saken. Foto: Atle Espen Helgesen
Tommy Olsen fra NHF fortalte om hvordan Helikopterutvalget har jobbet med Hofo-saken. Foto: Atle Espen Helgesen

På seminaret på Sola forklarte leder i Helikopterutvalget, Henrik Fjeldsbø og Tommy Olsen, hvordan utvalget har jobbet med to av de sakene som har krevd mest innsats av Helikopterutvalget, henholdsvis Turøy-ulykken og Hofo-saken.

-Disse to sakene har vært svært viktige for helikoptersikkerheten på sokkelen og samtidig svært krevende. Turøy kom som et sjokk på alle. Og etter ulykken måtte vi jobbe beinhardt både nasjonalt og internasjonalt for at ikke helikoptertypen H225 Super Puma ble tatt i bruk i offshoretrafikk før man kjente de bakenforliggende årsakene til ulykken. Det lyktes vi med. Og Havarikommisjonens endelige rapport i fjor sommer slo fast at produsenten Airbus bør redesigne en helt ny girboks, før maskinen kan anses som trygg, sier Fjeldsbø.

Hofo-saken handlet om at EU ønsket å innføre felles europeiske regler for offshore helikopterflyging. Det ville betydd at Norge måtte gi fra seg nasjonal kontroll med regelverket, noe som etter alt å dømme ville svekket sikkerheten på sikt.

-Etter et tett samarbeid og iherdig innsats i Helikopterutvalget lyktes vi med å overbevise norske myndigheter om å stå imot det ytre presset og si nei til å innføre det felleseuropeisk regelverket. Det er en seier for helikoptersikkerheten. Det hadde vi aldri hadde vi klart uten Helikopterutvalgets felles innsats, sier Fjeldsbø.

Skal gjøre helikopterflyging enda sikrere

Arbeidshesten i offshoretrafikken, en Sikorsky S92A, under landing på Ekofisk. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen
Arbeidshesten i offshoretrafikken, en Sikorsky S92A, under landing på Ekofisk. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

Han understreker at det framover er nok av saker å ta tak. Som eksempel viser han til den nye helikoptersikkerhetsstudien HSS4 som settes i gang i disse dager, Equinors ønske om å legge ned HFIS på Tampen, et ønske fra myndighetene om å innføre obligatorisk trykksatt (Cat A) pustesystem for passasjerene, måling av passasjerer, flyging i Barentshavet og mye mer.

-Det å fly helikopter til jobb er noe av det mest risikofylte en offshorearbeider utsettes for. Det må vi gjøre noe med, og vi har full anledning til å gjøre noe med det. Helikopterutvalget skal være en sterk bidragsyter for å gjøre helikopterflyging sikrere.

-Målet må være at det å fly helikopter skal være like trygt som å fly rutefly til Mallorca i shorts og sandaler, sier Fjeldsbø.