Styrket medbestemmelse i staten

Partene kom i dag til enighet i forhandlingene om hovedavtalen i staten. Industri Energi har nær hundre medlemmer som er omfattet av forhandlingene. Disse jobber i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Høgskulen på Vestlandet og Forsvaret.

– Det har vært viktig for oss å styrke Hovedavtalen i staten og tilpasse den til tiden vi lever i. Avtalen er mer tydelig, og blir nå enklere å praktisere. Totalen er derfor bra, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

LO Stat gikk inn i forhandlingene med krav om tydeliggjøring og styrking av medbestemmelsene.

– Hovedavtalen legger nå til rette for at viktige beslutninger om organisering av statlige virksomheter i større grad tas nærmest mulig de som blir mest berørt, sier Egil André Aas.

Den nye Hovedavtalen gjenspeiler også de sentrale partenes felles enighet knyttet til klima, natur og bærekraft. – Dette er tema som i større grad må tas inn som en selvsagt del av partsamarbeidet i statlige virksomheter, sier Egil André Aas.­

Han understreker at de ansattes kunnskap og kompetanse er offentlig sektors fremste ressurs. -I stedet for unødvendig måling og kontroll, må ansatte gis tillit til å utføre arbeidsoppgavene sine, poengterer Aas.

Videre reflekteres bestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven bedre.

– Hovedavtalen og partsforholdet må være de grunnleggende redskapene for en vellykket tillitsreform, da er kunnskap om og praktiseringen av hovedavtalen nøkkelen, sier Aas.

Industri Energi har nær hundre medlemmer som er omfattet av hovedavtalen i staten. Disse jobber i Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Høgskulen på Vestlandet og Forsvaret.

Forbundssekretær Nina Helland representerer Industri Energi i LO-Stat-oppgjøret.

Her er de viktigste endringene i Hovedavtalen i staten:

– Tillitsvalgtes medbestemmelse.

-Ledernes rolle i partsarbeid.

-Tilpasningsavtaler i virksomhetene.

-Omstilling, drøfting og forhandlinger.

-Kompetanseutvikling.

-Digitalisering og kunstig intelligens.

-Mangfold, likestilling, diskriminering og tilrettelegging.

-Bærekraft, natur og miljø.