Styrker sikkerheten for yrkesdykkere i norsk farvann

-Det er en stor og viktig seier for innaskjærsdykkerne at regjeringen nå slår fast at arbeidsmiljøloven blir gjeldende for dem fra 1.juli. Dette er noe vi har kjempet for i mange år, sier Ommund Stokka, nestleder i IE&FLT.

IE&FLT har lenge kjempet for å bedre sikkerheten for de såkalte innaskjærsdykkerne.

-Dykking et yrke med stor risiko for ulykker og det er gledelig at regjeringen nå samler reguleringen av yrkesdykking under arbeidsmiljøloven, akkurat slik vi har krevd, sier Stokka.

Ommund Stokka, nestleder i IE&FLT. Foto: Egil Brandsøy.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har torsdag fastsatt en forskrift som klargjør arbeidsmiljølovens bruk for dykkeoperasjoner fra skip. Tidligere har tilsynet med yrkesdykking vært delt mellom Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet.

Helhetlig sikkerhetsregime

Leif Morten Rasch, som er dykkespesialist i Industri Energi, sier at de nye endringene sikrer at dykkerne får et mer helhetlig sikkerhetsregime.

-Det slås fast at Arbeidstilsynet, som allerede i dag har dykkekompetanse, får tilsynsansvaret for all yrkesdykking. Dette gir helt klart dykkerne et bedre og mer helhetlig arbeidstakervern. Og det styrker deres rettigheter, sier Rasch.

Leif Morten Rasch, spesialrådgiver for dykking i IE&FLT. Foto: Atle Espen Helgesen

Han understreker at lovendringen også medfører at kamskjelldykkerne, som verken har vært underlagt arbeidsmiljøloven eller sjøfartslovgivningen, nå vil bli underlagt arbeidsmiljøloven. – Det gjør at kamskjelldykkerne nå får et lovverk å forholde seg til og som vil føre til en sikrere arbeidshverdag i en bransje med flere dødsfall, sier han.

Tryggere arbeidshverdag

Den nye forskriften innebærer at all innaskjærs yrkesdykking fra 1. juli i år vil være regulert av arbeidsmiljøloven med Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet. Dykking i petroleumsvirksomheten skal fortsatt være underlagt Havindustritilsynet.

– Dette vil bety en tryggere og sikrere arbeidshverdag for alle dykkere i norske farvann, også på utenlandske skip. Justeringen vi nå gjør er viktig for å sikre et mest mulig helhetlig sikkerhetsregime for dykkerne, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Les mer om forbundets arbeid for innaskjærsdykkerne her.