Streiken i elektrokjemisk industri har startet

Streiken i elektrokjemisk industri startet mandag morgen etter at meklingen med Norsk Industri ble brutt lørdag kveld.

1422 Industri Energi-medlemmer fra Kristiansand i sør til Sørfold i nord gikk ut i streik fra mandag morgen. Det største uttaket er i Glencore Nikkelverk i Kristiansand og Boliden Odda med henholdsvis 328 og 255 streikende.

-Vi er i streik fordi motparten Norsk Industri ikke har vist vilje til å komme oss i møte, verken på vårt hovedkrav eller våre krav innenfor lønns- og arbeidsvilkår, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Det sentrale kravet for Industri Energi er å styrke de lokale forhandlingene i overenskomsten.

–Hovedkravet vårt er å få på plass aksjonsrett i de lokale forhandlingene i hver enkelt bedrift. Den andre delen av kravet går på generelle lønns- og arbeidsvilkår, sier Alfheim.

Elektrokjemisk overenskomst er en såkalt minstelønnsavtale, der den største delen av lønnsoppgjøret skjer lokalt i bedriftene.

Frode Alfheim er forhandlingsleder for elektrokjemisk industri. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi har krevd en måte å få fart i de lokale forhandlingene på. I dag får medlemmene for lite igjen på det økonomiske i de lokale forhandlingene, mens virksomhetene går så det suser, sier Alfheim.

Ved Eramet i Kvinesdal har man lokal aksjonsrett allerede, så det store spørsmålet er hvordan én virksomhet kan ha slik aksjonsrett, mens andre virksomheter på samme overenskomst ikke har tilsvarende.

Industri Energi har varslet plassoppsigelse for ytterligere 2801 medlemmer innen aluminiumsindustrien. Streiken kan derfor trappes opp.

Hold deg oppdatert om streiken på industrienergi.no og forbundets Facebook-sider.

Er du tillitsvalgt og lurer på noe i forbindelse med streiken, når du den sentrale streikekomiteen på streik@industrienergi.no, eventuelt forbundssekretær Ronny Kristoffersen på tlf. 932 01 846.

Er du medlem i en bedrift som er tatt ut i streik og har spørsmål, vent på informasjon fra din lokale fagforening. Les også vårt streikehefte.